Tìm kiếm
Có 176 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Mù Cang Chải Yên Bái

Mã số thuế: 0100686174-692 - Người đại diện pháp luật: Đinh Trọng Huynh
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CôNG TY TNHH QUANG ĐạT

Mã số thuế: 0102233250 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Đoạt
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI 586

Mã số thuế: 0107669643 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thưởng
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong-CN Phú Thọ-Địa điểm kinh doanh số 77 tại tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 0313617136-506 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Tổ 4, TT. Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CôNG TY TNHH KHAI THáC KHOáNG SảN NAM HồNG Hà

Mã số thuế: 0500440351 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đông
Địa chỉ: Bản Nả Háng A, Xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200108521 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tư Khoa
Địa chỉ: bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, , Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200150499 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 8 Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Phòng Tài chính

Mã số thuế: 5200150509 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: 5200150555 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CôNG TY TNHH HồNG HOAN

Mã số thuế: 5200173665 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tú
Địa chỉ: Bản La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND Thị trấn Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200174926 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Công Chúng
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND xã Mồ Dề

Mã số thuế: 5200174933 - Người đại diện pháp luật: Sùng A Lu
Địa chỉ: Xã Mồ Dề, Xã Mồ Dề, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND xã Púng luông

Mã số thuế: 5200174940 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Púng luông, , Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND xã Cao phạ

Mã số thuế: 5200174958 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Cao phạ, , Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND xã Nậm Có

Mã số thuế: 5200174965 - Người đại diện pháp luật: Lò Ngọc Thắng
Địa chỉ: xã Nậm Có, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND xã La Pán Tẩn

Mã số thuế: 5200174972 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã La Pán Tẩn, , Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND xã Zế Xu Phình

Mã số thuế: 5200174997 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Zế xu pình, , Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND xã Nậm Khắt

Mã số thuế: 5200175006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Khắt, , Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND xã Kim Nọi

Mã số thuế: 5200175013 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kim nọi, , Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND xã Chế Cu Nha

Mã số thuế: 5200175020 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Chế Cu Nha, , Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái