Tìm kiếm
Có 527 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI MESA - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100520429-019 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Tổ 3, thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Bù Nho Bình Phước

Mã số thuế: 0100686174-307 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Hoàng
Địa chỉ: Thôn Tân Lực, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN PHú RIềNG BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-311 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nghĩa
Địa chỉ: Đường ĐT.312, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN HOàNG GIA PHươNG ĐôNG - CHI NHáNH III

Mã số thuế: 0105798467-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Chính Hữu
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HANFIMEX VIệT NAM

Mã số thuế: 0106236622-001 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Sâm
Địa chỉ: Thôn Phước Thiện, Xã Phước Tân, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG SảN Bờ BIểN NGà TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0108645067-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Nghị
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NAM Hà

Mã số thuế: 0301394534-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Thu
Địa chỉ: thôn 4, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG THươNG MạI PHI THUYềN

Mã số thuế: 0310809707-002 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Chung
Địa chỉ: Đường DT741, Thôn Tân Hòa, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG THươNG MạI PHI THUYềN

Mã số thuế: 0310809707-006 - Người đại diện pháp luật: MAI VĂN CHUNG
Địa chỉ: Đường ĐT.741, Thôn Tân Hòa, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG Và TRANG TRí NộI THấT HIếU NGHĩA - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0311965628-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hiếu Nghĩa
Địa chỉ: Số 245, Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Viko

Mã số thuế: 0312353931-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Yến
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU QUốC Tế VIệT Mỹ

Mã số thuế: 0313612353 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kiên Trung
Địa chỉ: Đội 4, Thôn Phước Tân, Xã Bình Tân, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NGọC BảO LINH COSMETICS

Mã số thuế: 0313932138 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc
Địa chỉ: Thôn Tân Lực, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI Lê CHINH

Mã số thuế: 0314608007 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chinh
Địa chỉ: Đường ĐT.759, Thôn Đồng Tiến, Xã Phước Tân, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XăNG DầU AN THắNG

Mã số thuế: 0315101393-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp 2, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN JAPFA COMFEED VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH PHướC 2

Mã số thuế: 2500175548-031 - Người đại diện pháp luật: FRANCISCO JOSE DOMINGUES JUNIOR
Địa chỉ: Thôn Phu Mang 3, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HữU HạN VEDAN VIệT NAM - NHà MáY CHế BIếN TINH BộT Mỳ PHướC LONG

Mã số thuế: 3600239719-001 - Người đại diện pháp luật: Yin Wei Pin
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lợi

Mã số thuế: 3602095371-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Thanh Loan
Địa chỉ: 1182 Thôn 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CHI NHáNH I BìNH PHướC - CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG KIM ĐồNG KHáNH

Mã số thuế: 3603356756-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bắc
Địa chỉ: Thôn Phu Mang 3, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CHI NHáNH I BìNH PHướC - CôNG TY TNHH THIếT Bị CHăN NUôI KIM ĐồNG KHáNH

Mã số thuế: 3603356837-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bắc
Địa chỉ: Thôn Phu Mang, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Bình Phước