Tìm kiếm
Có 203 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Quỳnh Nhai Sơn La

Mã số thuế: 0100686174-347 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Ninh
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Quỳnh Nhai

Mã số thuế: 5500155032-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Hưng
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

CôNG TY TNHH TRUNG ĐứC TâY BắC

Mã số thuế: 5500155473 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cầu
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Vũ THảO 555

Mã số thuế: 5500155480 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Chi cục thi hành án dân sự

Mã số thuế: 5500155917 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện quỳnh nhai, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Văn phòng uỷ ban

Mã số thuế: 5500155924 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện lỵ, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Phòng Tài Nguyên

Mã số thuế: 5500155956 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND huyện, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Phòng tài chính

Mã số thuế: 5500155963 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường chiên, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NAM SơN SơN LA

Mã số thuế: 5500156082 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Trung Sơn
Địa chỉ: Bản Pá Uôn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND Xã Chiềng khoang

Mã số thuế: 5500156607 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng khoang, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND xã Mường Sại

Mã số thuế: 5500156653 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường sại, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND xã Chiềng bằng

Mã số thuế: 5500156727 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã chiềng bằng, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND xã Nặm ét

Mã số thuế: 5500156766 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nặm ét, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Chi cục thuế huyện Quỳnh Nhai

Mã số thuế: 5500157720-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Thu
Địa chỉ: trung tâm huyện, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai

Mã số thuế: 5500169187 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện lỵ, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Phòng giáo dục Huyện Quỳnh nhai

Mã số thuế: 5500175455 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện lỵ, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND xã Pắc Ma

Mã số thuế: 5500208735 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Pắc Ma, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND xã Mường Giôn

Mã số thuế: 5500208742 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Mường Giôn, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND Xã Chiềng ơn

Mã số thuế: 5500208767 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Chiềng ơn, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

UBND xã Mường Giàng

Mã số thuế: 5500208781 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Giàng, , Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La