Tìm kiếm
Có 439 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh phía bắc thuộc công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Mã số thuế: 0100101611-005 - Người đại diện pháp luật: Đặng văn thông
Địa chỉ: ., Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đông Anh - Chi Nhánh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100106384-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Sơn Hải
Địa chỉ: Thôn Hải Yến, Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TIêN Lữ HưNG YêN

Mã số thuế: 0100686174-827 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: Khu Tiên Xá, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Chi nhánh công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hải châu

Mã số thuế: 0101091589-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 241 Ba Hàng, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Việt Hoàng

Mã số thuế: 0101384095 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương Giang
Địa chỉ: Thôn Nội Lễ, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Công ty TNHH một thành viên T & D

Mã số thuế: 0101599975-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trung Hưng
Địa chỉ: Xã Dị Chế, Xã Dị Chế, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng và phát triển công nghệ Hasintech

Mã số thuế: 0102734828 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Sĩ
Địa chỉ: Thôn Nội Thượng, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT Hà THANH

Mã số thuế: 0105642445 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Soi
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Thụy Lôi, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Chi Nhánh Số 2 - Công Ty Cổ Phần Hoàng Gia Phương Đông

Mã số thuế: 0105798467-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CHI NHáNH Số 2 - CôNG TY TNHH SảN XUấT Và DịCH Vụ THươNG MạI NGHĩA NGHĩA

Mã số thuế: 0105910221-002 - Người đại diện pháp luật: Lý Hoài Nam
Địa chỉ: Đội 5, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY ý LINH

Mã số thuế: 0105922481 - Người đại diện pháp luật: Thái Thị ý
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH XâY DựNG BìNH MINH VIệT NAM

Mã số thuế: 0106007069 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Võ
Địa chỉ: Thôn Nội Thượng, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH NAKATO

Mã số thuế: 0106175031 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Cường
Địa chỉ: Thôn Diệt Pháp, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN MAY MặC HưNG PHú

Mã số thuế: 0106603671 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Nga
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH ETIS VIệT NAM - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0107576607-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Khánh
Địa chỉ: Số 350 Phố Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG BOX VIệT NAM

Mã số thuế: 0107682411 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Dị Chế, Xã Dị Chế, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0108705686-003 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới, Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI HOàNG CườNG PHáT

Mã số thuế: 0109054934 - Người đại diện pháp luật: PHÍ QUỐC TIẾN
Địa chỉ: Thôn Trịnh Mỹ, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và ĐầU Tư KTT

Mã số thuế: 0109285032 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Địa chỉ: Khu Hoà Bình, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY DựNG THàNH LONG

Mã số thuế: 0109294502 - Người đại diện pháp luật: Phan Vĩnh Thọ
Địa chỉ: Khu Hòa Bình, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên