Tìm kiếm
Có 614 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BảO LâM LâM ĐồNG II

Mã số thuế: 0100686174-741 - Người đại diện pháp luật: Lưu Vũ Chủng
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH LộC AN LâM ĐồNG II

Mã số thuế: 0100686174-742 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quang Bồng
Địa chỉ: QL20, Thôn 3, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI SôNG Đà

Mã số thuế: 0101659399-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hoa
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC - VINACOMIN (BAN QUảN Lý Dự áN NHà MáY THủY ĐIệN ĐồNG NAI 5 - VINACO

Mã số thuế: 0104297034-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Khu Phố 4, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công Ty Cổ Phần - Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: 0300649476-041 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Phước Thái

Mã số thuế: 0301386501-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Lộc Thắng, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vu Du Lịch - Khách Sạn Kinh Doanh Nhà Việt Tài

Mã số thuế: 0301415946-002 - Người đại diện pháp luật: NGÔ THÀNH QUÍ
Địa chỉ: Tiểu Khu 396, 397, Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

DNTN Hậu Hương

Mã số thuế: 0302501080 - Người đại diện pháp luật: Văn Su Keo
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Chi Nhánh Trần Lâm 1

Mã số thuế: 0302622977-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kp 2 - TT Lộc Thắng, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CN Công Ty TNHH XK Nông Sản - Thực Phẩm Phương Nam

Mã số thuế: 0303844926-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Lộc Quảng, , Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT KIM NGâN - Cơ Sở SảN XUấT KIM NGâN LộC AN

Mã số thuế: 0305066679-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thùy Dương
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - XâY DựNG TRầN GIA PHáT - NHà MáY CHế BIếN Gỗ LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0305651479-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hà
Địa chỉ: Lô C5 - C6 Cụm Công nghiệp Lộc Thắng, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dạy Con Nên Người

Mã số thuế: 0312579216-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Kim Sơn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Công TY Đấu Giá Hợp Danh Bến Thành- Chi Nhánh Lâm Đồng

Mã số thuế: 0313651426-011 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Yến Nhi
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CHI NHáNH THUNG LũNG Cà PHê - CôNG TY TNHH THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU NHịP CầU âU á

Mã số thuế: 0313721673-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ KIM TRANG
Địa chỉ: Thôn Khánh Thượng, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI KIếN HưNG

Mã số thuế: 0313730861-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Duy Mẫn
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIêN THANH THảO

Mã số thuế: 0314466722-002 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VĂN HỮU
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lạc, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DầU KHí HồNG PHúC KHANG - TRạM XăNG DầU LộC PHú HưNG

Mã số thuế: 0315974870-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ BÍCH THẢO
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lộc Phú, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SUấT ăN CôNG NGHIệP HUỳNH GIA

Mã số thuế: 0316016528-002 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH NGỌC HIỀN
Địa chỉ: Xóm 1, thôn 3, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty CP Tâm Việt - Chi Nhánh Lâm Đồng

Mã số thuế: 3400591345-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Khu Phố 5, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng