Tìm kiếm
Có 6.666 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM - CôNG TY KINH DOANH TổNG HợP VINACAFE QUY NHơN

Mã số thuế: 0100101509-005 - Người đại diện pháp luật: Hồ Xuân Mai
Địa chỉ: Lô C1 Võ Thị Sáu, CCN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

TổNG KHO NôNG SảN VINAFOOD 1 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100102608-022 - Người đại diện pháp luật: Dương Xuân Thương
Địa chỉ: Lô 09 khu QHDC đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI QUY NHơN

Mã số thuế: 0100107099-049 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Phan Thành
Địa chỉ: Số 233 đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHảO SáT Và XâY DựNG - USCO TạI MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0100107123-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Phước
Địa chỉ: Số 260 đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VINACONTROL QUY NHơN

Mã số thuế: 0100107772-008 - Người đại diện pháp luật: Võ Trọng Hùng
Địa chỉ: Số 05 đường Tăng Bạt Hổ, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100108656-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vinh
Địa chỉ: Lô 03-OTM Khu Đô thị thương mại An Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Chi Nhánh Xăng Dầu Quân Đội Khu Vực Tây Nguyên - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Xăng Dầu Q

Mã số thuế: 0100108688-029 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Hưng
Địa chỉ: QL1A, tổ 8, khu vực 4, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

VIETTEL BìNH ĐịNH - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lợi
Địa chỉ: Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Bình Định

Mã số thuế: 0100110768-025 - Người đại diện pháp luật: thuong
Địa chỉ: 12 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

NGâN HàNG THươNG MạI CP CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100111948-024 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đình Quảng Phúc
Địa chỉ: Số 66A đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Phú Tài

Mã số thuế: 0100111948-133 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Trị
Địa chỉ: Số 218 đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100112437-008 - Người đại diện pháp luật: Thái Văn Năm
Địa chỉ: Số 66C đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUY NHơN

Mã số thuế: 0100112437-055 - Người đại diện pháp luật: Lý Văn Tuyên
Địa chỉ: Số 433 đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Mã số thuế: 0100112620-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Thông
Địa chỉ: Tổ 37, Khu Vực 7, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Bình Định

Mã số thuế: 0100150619-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đông
Địa chỉ: Số 72 đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH PHú TàI

Mã số thuế: 0100150619-088 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Hải
Địa chỉ: Số 340 đường lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH QUY NHơN

Mã số thuế: 0100150619-147 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hồng
Địa chỉ: Số 155 - 157 Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUY NHơN

Mã số thuế: 0100230800-035 - Người đại diện pháp luật: Hà Phước Anh Khoa
Địa chỉ: Số 276 đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100233488-021 - Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Tú
Địa chỉ: Số 104 đường Mai Xuân Thưởng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100233583-026 - Người đại diện pháp luật: Trần Phi Hùng
Địa chỉ: Số 83 đường Mai Xuân Thưởng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định