Tìm kiếm
Có 312 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã SôNG CầU PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-728 - Người đại diện pháp luật: Tô Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 10 đường Hùng Vương, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TAM ĐỉNH TạI PHú YêN

Mã số thuế: 0304547718-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Hải
Địa chỉ: Lô đất B5-B6 Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, , Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí MIềN NAM - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0304667885-007 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thái Long
Địa chỉ: Số 23 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI PHú GIA LONG

Mã số thuế: 0311695509-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Lượng
Địa chỉ: Số 244 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

ĐịA ĐIểM KINH DOANH SôNG CầU - CôNG TY TNHH MTV CHUYểN PHáT NHANH THUậN PHONG - CHI NHáNH NHA TRANG

Mã số thuế: 0313617136-305 - Người đại diện pháp luật: HE, BIN
Địa chỉ: 49 Trần Hưng Đạo, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC Và XâY DựNG UTA.A - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0313665443-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Cao Quốc Việt
Địa chỉ: Số 20 Phan Bội Châu, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN THẩM ĐịNH GIá Và Tư VấN ĐầU Tư VIệT - NHậT TạI PHú YêN

Mã số thuế: 0313751188-004 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU TÀI
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TIGER AND DRAGON

Mã số thuế: 0316446792-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Lượng
Địa chỉ: Khu phố Long Phước Đông, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

CHI NHáNH PHú YêN - CôNG TY TNHH THươNG MạI NHơN

Mã số thuế: 4100267607-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Lô 39+ 41+ 43+ 45+ 47 - Khu Dân cư chợ Xuân Hải, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XăNG DầU THươNG MạI Và ĐầU Tư QUốC BảO

Mã số thuế: 4100354017-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Chính
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Km 1266+450, thôn Hòa Mỹ, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Vũ - Phú Yên

Mã số thuế: 4100614120-004 - Người đại diện pháp luật: Tô Minh Thắng
Địa chỉ: Thôn 02, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - DịCH Vụ HIệP HòA

Mã số thuế: 4100668616-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Hòa An, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HIềN VươNG

Mã số thuế: 4100743486-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Chi Nhánh - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Sản Xuất Ngọc Đức

Mã số thuế: 4201120209-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Ngọc Đức
Địa chỉ: Khu phố Chánh Bắc, Phường Xuân Thành, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Công Ty TNHH Khách Sạn Stay

Mã số thuế: 4201356476 - Người đại diện pháp luật: MADSEN LARS TONY
Địa chỉ: Khu phố An Thạnh, Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Và Thương Mại Vinh Tịnh

Mã số thuế: 4400116486 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Bình Thạnh, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Gỗ Long Biên

Mã số thuế: 4400118589 - Người đại diện pháp luật: Vo� Xuân Long
Địa chỉ: Thôn Bình Thạnh, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Hợp Tác Xã Muối Tuyết Diêm

Mã số thuế: 4400118733 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tuyết Diêm, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Xây Dựng Ngọc Thành

Mã số thuế: 4400118853 - Người đại diện pháp luật: Lê Kỳ
Địa chỉ: Số 361 Phạm Văn Đồng, Khu phố Dân Phước, Phường Xuân Thành, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

Doanh Nghiệp TN Kinh Doanh Xăng Dầu Khổng Lang

Mã số thuế: 4400119198 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Trung Trinh, Xã Xuân Phương, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên