Tìm kiếm
Có 594 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRI TôN AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-770 - Người đại diện pháp luật: Phan Đình Quát
Địa chỉ: Số 63 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LươNG THựC THàNH PHố Hồ CHí MINH - Xí NGHIệP LươNG THựC TRI TôN

Mã số thuế: 0300559014-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Hưởng
Địa chỉ: ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ Tư VấN BấT ĐộNG SảN Lê ANH

Mã số thuế: 0309801171 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Lan Anh
Địa chỉ: Khu Gốm Sứ, Khóm 3, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI THụY Sỹ TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0312947565-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Khánh
Địa chỉ: ấp Ninh Phước, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG DANH TRí

Mã số thuế: 0313586671-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Cẩm Tú
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Tô Lợi, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang

CôNG TY Cổ PHầN PALMANIA

Mã số thuế: 0314466401 - Người đại diện pháp luật: Chau Ngọc Dịu
Địa chỉ: Số 25 Võ Thị Sáu, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây Dựng Thương Mại Triều Nam Anh

Mã số thuế: 1201438483-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG NHậT HâN TạI TRI TôN

Mã số thuế: 1402015551-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: Tổ 6, ấp ô Tà Sóc, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, An Giang

CôNG TY TNHH TRUNG TíN ĐồNG THáP - CHI NHáNH TRI TôN

Mã số thuế: 1402100510-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Gan
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIệP TN THàNH PHáT

Mã số thuế: 1600163015 - Người đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Thành
Địa chỉ: Tổ 48, khóm 2, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC Và CHế BIếN Đá AN GIANG

Mã số thuế: 1600169225 - Người đại diện pháp luật: Lê Việt Thành
Địa chỉ: ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Và Chế Biến Đá An Giang-Cửa Hàng Xăng Dầu Khai Thác

Mã số thuế: 1600169225-010 - Người đại diện pháp luật: Võ Nguyên Thành Nhơn
Địa chỉ: ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang

Doanh Nghiệp TN Kim Anh

Mã số thuế: 1600172940 - Người đại diện pháp luật: Tít Vanh Sô Thy
Địa chỉ: Số 16, Nguyễn Trãi, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH TRí TRI TôN

Mã số thuế: 1600174296 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mai
Địa chỉ: ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang

CôNG TY TNHH XăNG DầU THúY NGA

Mã số thuế: 1600174338 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Số 81 đường 3/2, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIệP TN VINH PHú

Mã số thuế: 1600174715 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Sáu
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Trung, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN VINH PHú - CHI NHáNH VINH PHú 2

Mã số thuế: 1600174715-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Hoặc
Địa chỉ: Đường tỉnh 941, Khóm I, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

CôNG TY TNHH QUốC BảO TRI TôN

Mã số thuế: 1600174803 - Người đại diện pháp luật: Trang Quốc Bảo
Địa chỉ: Số 33 đường 3/2, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

Công Ty TNHH Liên Doanh Khai Thác Chế Biến Vật Liệu Xây Dựng An Giang

Mã số thuế: 1600175162 - Người đại diện pháp luật: Quách Kim Long
Địa chỉ: ấp Rò Leng, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIệP TN TRầN VăN NGôN

Mã số thuế: 1600184181 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Ngôn
Địa chỉ: Số 30, tổ 2, ấp Vĩnh Cầu, Xã Vĩnh Gia, Huyện Tri Tôn, An Giang