Tìm kiếm
Có 406 kết quả tìm kiếm
Nhà máy tinh bột sắn INTIMEX

Mã số thuế: 0100108039-017 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Hoàn
Địa chỉ: Thôn Yên Mỹ, Xã Thanh Ngọc, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THANH CHươNG NAM NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-868 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Hùng
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN NôNG NGHIệP TRọNG ANH TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0106544377-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Thuận
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH JASMINE ER VIệT NAM

Mã số thuế: 0107705806 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Thư
Địa chỉ: Thôn trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH MIGUNG 365 Hà NộI

Mã số thuế: 0107754112 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Long
Địa chỉ: xóm 6, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH STESHIP

Mã số thuế: 0107985945 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Việt
Địa chỉ: xóm 7, Xã Thanh An, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư DượC PHẩM THIêN LONG

Mã số thuế: 0108341118 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Kim Phượng
Địa chỉ: xóm sơn thinh, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH EAGLE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0108480552 - Người đại diện pháp luật: Phạm Mai Ly
Địa chỉ: Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH PLASTIC NAM THUậN PHáT

Mã số thuế: 0108503471 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH T-TREE WORLD INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0108620986 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hành
Địa chỉ: Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN LOGISTICS Lê GIA

Mã số thuế: 0108795231 - Người đại diện pháp luật: LÊ VĂN THỊNH
Địa chỉ: khối 5, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

Chi nhánh công ty tnhh thương mại dịch vụ hải hoàn tại nghệ an

Mã số thuế: 0308300380-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm
Địa chỉ: xóm 3, Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH MTV WON'S COSMETIC

Mã số thuế: 0315741097 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diên
Địa chỉ: Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH YếN SàO VIANEST

Mã số thuế: 0316019367 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Linh
Địa chỉ: Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH TổNG HợP TRúC LINH

Mã số thuế: 1001149533 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hồng Hòa
Địa chỉ: Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân Đường Lý

Mã số thuế: 2900207628 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Đường
Địa chỉ: Xóm 13 xã Thanh Tiên, , Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT GạCH RàO GANG

Mã số thuế: 2900324385 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đăng Ba
Địa chỉ: Xã Thanh Khai, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

Công ty TNHH thuỷ lợi Thanh Chương

Mã số thuế: 2900324794 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Hiệp
Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Thanh Chương, , Huyện Thanh Chương, Nghệ An

Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương

Mã số thuế: 2900326008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn thượng - Xã Thanh Lĩnh, , Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH XâY DựNG PHú SơN

Mã số thuế: 2900328291 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Toàn
Địa chỉ: Nhà ông Toàn, khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An