Tìm kiếm
Có 958 kết quả tìm kiếm
Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Bình Dương

Mã số thuế: 0100787888-025 - Người đại diện pháp luật: Phan Danh Tuấn
Địa chỉ: ấp Đồng Sổ, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất & Xuất Nhập Khẩu Hà Phú Thịnh Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0104560990-001 - Người đại diện pháp luật: Từ Kim Liên
Địa chỉ: Số 158, ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0108705686-025 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: Thửa đất 1425, tờ bản đồ số 25, ấp Cầu Đôi, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0300632232-021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoài
Địa chỉ: Thửa đất 220, tờ bản đồ 24, ấp Cây Sắn, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Y Tế BảO THạCH

Mã số thuế: 0301400516 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ninh
Địa chỉ: Tổ 20, ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NệM VạN THàNH TạI BìNH DươNG.

Mã số thuế: 0301435068-019 - Người đại diện pháp luật: Trương Khánh Long
Địa chỉ: Số 1, Tố 1, ấp cây Sắn, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Trà My.

Mã số thuế: 0301445517-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Thửa đất số 261, Tờ bản đồ 27, ấp 5, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CHI NHáNH Số 3 - CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI PHáT TRIểN NHà HảI CHâU

Mã số thuế: 0302030642-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chót
Địa chỉ: Tổ 02 ấp 4, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nam Thái Bình Dương

Mã số thuế: 0302353971-002 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Đen
Địa chỉ: Thửa đất số 209, Tờ bản đồ số 37, ấp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Rau Quả Sài Gòn Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0302659529-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Thửa đất số 51, Tờ bản đồ số 42, ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Quang - Chi Nhánh Bình Dương

Mã số thuế: 0302725549-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Học Tín
Địa chỉ: Số 73, tổ 1, ấp Cầu Đôi, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi Nhánh Phong San - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Phong San.

Mã số thuế: 0303052663-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Số 45 Đại lộ Bình Dương, ấp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CôNG TY TNHH VIệT PHúC HưNG

Mã số thuế: 0303311572 - Người đại diện pháp luật: PHạM DUY HưNG
Địa chỉ: Số 161A, đường ĐT 749A, Tổ 6, ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất - Thương Mại Hào Kim

Mã số thuế: 0303798620 - Người đại diện pháp luật: Lại Tường Duy
Địa chỉ: Số 378, Tờ bản đồ số 7, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Sản Xuất Chế Biến Tư Vấn Kỹ Thuật Và Xuất Nhập Khẩu Hùng Vinh

Mã số thuế: 0304168607-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Hùng
Địa chỉ: Thửa đất số 387, tờ bản đồ số 7, ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG GY

Mã số thuế: 0304328681-001 - Người đại diện pháp luật: Gu Gwan Yeb
Địa chỉ: Lô A-14B-CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI MốP XốP CáCH NHIệT MINH PHáT

Mã số thuế: 0304807691-001 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH MINH
Địa chỉ: Thửa đất số 140, Tờ bản đồ số 39, ấp Bến Tượng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI QUế HươNG BìNH

Mã số thuế: 0305241105-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quế Phương
Địa chỉ: Thửa đất số 190, Tờ bản đồ số 16 Đại lộ Bình Dương, ấp Cây S, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Hà Nam Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0305698075-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Tuấn Hùng
Địa chỉ: Thửa đất số 116, Tờ bản đồ số 41, Đường Bàu Bàng, ấp 5, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sợi Quang Việt

Mã số thuế: 0305887851-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hoang Luy
Địa chỉ: Lô A 13A-CN, KCN Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương