Tìm kiếm
Có 97 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Hà QUảNG CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-601 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan
Địa chỉ: Tổ Xuân Đại, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THôNG NôNG CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-623 - Người đại diện pháp luật: Bế Văn Truyền
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Thông Nông, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Tín Việt Nam - Tại Cao Bằng

Mã số thuế: 0106180666-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nhiếp
Địa chỉ: Tổ Xuân Đại, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

CôNG TY TNHH THàNH ĐôNG KPI

Mã số thuế: 0107467679 - Người đại diện pháp luật: Nông Nghị Thắm
Địa chỉ: Lũng Vài, Xóm Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TổNG HợP Hà QUảNG

Mã số thuế: 4800112165 - Người đại diện pháp luật: Nông Quang Trung
Địa chỉ: Tổ Xuân Đại, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Chi cục thuế Hà quảng

Mã số thuế: 4800130573-006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hà quảng, , Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Hòa Phát

Mã số thuế: 4800148411-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Tiến Đạt
Địa chỉ: Tổ Xuân Vinh, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

DOANH NGHIệP XâY DựNG BìNH PHươNG

Mã số thuế: 4800148524 - Người đại diện pháp luật: Đàm Thị Kim Phương
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Thị trấn Thông Nông, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG HOàNG VINH CAO BằNG

Mã số thuế: 4800154197-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Thông Nông, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thành Phương

Mã số thuế: 4800157159 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đạo
Địa chỉ: Xóm Tả Pàng, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HTX vũ Thư

Mã số thuế: 4800162222 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Viễn
Địa chỉ: Hoà Mục,xã Nà sác, , Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HTX 2/9

Mã số thuế: 4800163219 - Người đại diện pháp luật: Quách Văn Nghị
Địa chỉ: Bản láp 1 xã Quý Quân, , Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HTX Thái Cường

Mã số thuế: 4800163226 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cường
Địa chỉ: Xóm Cốc Chủ, Xã Ngọc Đào, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đông Hà

Mã số thuế: 4800163586 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Thành
Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HTX vệ sinh môi trường - nước sinh hoạt

Mã số thuế: 4800163628 - Người đại diện pháp luật: Ngụy Văn Khoắn
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hoà, , Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Hợp tác xã Cường Thành

Mã số thuế: 4800165142 - Người đại diện pháp luật: Lục Văn Chiến
Địa chỉ: Xóm Địa Lan, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG THàNH ĐạT

Mã số thuế: 4800166562 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Hiệp
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Thông Nông, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Hợp tác xã vệ sinh môi trường xã Ngọc Đào

Mã số thuế: 4800166788 - Người đại diện pháp luật: Lăng Văn Quyết
Địa chỉ: Nà Giàng, Xã Ngọc Đào, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Hợp tác xã Tín Thành

Mã số thuế: 4800167220 - Người đại diện pháp luật: Nông Minh Mấy
Địa chỉ: Xóm Long Giang, xã Đa Thông, , Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Hợp tác xã Thành Danh

Mã số thuế: 4800168665 - Người đại diện pháp luật: Bế Xuân Danh
Địa chỉ: Xóm Mai Nưa, thị trấn Xuân Hoà, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng