Tìm kiếm
Có 3.223 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THAN MIềN BắC - VINACOMIN - CôNG TY KINH DOANH THAN NINH BìNH

Mã số thuế: 0100100689-026 - Người đại diện pháp luật: Bùi Huy Nam
Địa chỉ: Số 70, phố Ngọc Xuân, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0100106352-019 - Người đại diện pháp luật: lan
Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Cửa hàng xăng dầu Ninh bình

Mã số thuế: 0100107638-021 - Người đại diện pháp luật: Trương Hữu Thọ
Địa chỉ: Phố yết kiêu -p.nam thành, , Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

VIETTEL NINH BìNH - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-037 - Người đại diện pháp luật: Phan Minh Sỹ
Địa chỉ: Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Bình (Cổ Phần Hóa Theo Quyết Định

Mã số thuế: 0100111948-020 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Vệ
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG NINH BìNH - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-006 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0100112437-136 - Người đại diện pháp luật: Thái Thăng Long
Địa chỉ: Số 1069 Trần Hưng Đạo, Phố 14, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế: 0100112620-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Quang
Địa chỉ: Phố 10, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế: 0100150619-009 - Người đại diện pháp luật: Bàng Thị Bích Phượng
Địa chỉ: Đường lê hồng phong, , Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0100230800-048 - Người đại diện pháp luật: Lê Thế Đức
Địa chỉ: Số 848, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0100283873-041 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Nam
Địa chỉ: Số nhà 1112, đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0100365621-028 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu
Địa chỉ: Số 919 - 921 Trần Hưng Đạo, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BảO TíN MạNH HảI TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0100380838-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Thanh
Địa chỉ: Số 80 ngõ 60, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Chi nhánh công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ - thông tin TSI Ninh Bình

Mã số thuế: 0100519906-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Hiểu
Địa chỉ: Số 131, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 8, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0100686174-182 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt Hùng
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố NINH BìNH NAM NINH BìNH

Mã số thuế: 0100686174-495 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tĩnh
Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM NINH BìNH

Mã số thuế: 0100686174-497 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 268, Phố 1, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

MOBIFONE TỉNH NINH BìNH - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 4 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOB

Mã số thuế: 0100686209-088 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Hiệp
Địa chỉ: SN 960 đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 0100695387-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Số 48 Đường Đinh Tất Miễn, phố 12, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Công ty bảo hiểm bưu điện khu vực Nam Sông Hồng

Mã số thuế: 0100774631-023 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khánh
Địa chỉ: Số 306, đường Trần Hưng Đạo, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình