Tìm kiếm
Có 146 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM CHI NHáNH HUYệN TRà BồNG QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-328 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mến
Địa chỉ: Đường Tỉnh lộ 622, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP Và VậT LIệU XâY DựNG V - LâM TRườNG TRà BồNG

Mã số thuế: 0200128254-018 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Nhựt
Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, , Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH WECAY

Mã số thuế: 0314983079 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thành Công
Địa chỉ: Đội 8, thôn Bình Trung, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Phúc Sang

Mã số thuế: 4300101077 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Sang
Địa chỉ: Khu dân cư 7, tổ dân phố 1, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Trung Tâm Y Tế Huyện Trà Bồng

Mã số thuế: 4300228517 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Toàn
Địa chỉ: Trà Xuân, , Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quan San

Mã số thuế: 4300251731 - Người đại diện pháp luật: Trương Hạ Tuyên
Địa chỉ: Thôn Bình Tân, Xã Trà Bình, , Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ TâY SơN

Mã số thuế: 4300293509 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Tây
Địa chỉ: Khu dân cư số 1, khu phố 2, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Hoàng Long

Mã số thuế: 4300304768 - Người đại diện pháp luật: Lương Thị Minh Hương
Địa chỉ: Thôn Bình Đông, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY LắP THIêN AN

Mã số thuế: 4300308917 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chế Thu
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Trà Liên, Xã Hương Trà, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Nguyên

Mã số thuế: 4300323658 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thế Vinh
Địa chỉ: Đội 6, thôn Bình Tân, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Thái Nguyên

Mã số thuế: 4300323665 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Hải
Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, , Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG TâY TRà

Mã số thuế: 4300324235 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hàng Vang
Địa chỉ: Đội 6, thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phần Hồng Thủy

Mã số thuế: 4300328582 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Thôn Tây, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH SơN HảI

Mã số thuế: 4300330246 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tường
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Điện Cà Đú

Mã số thuế: 4300332980 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Chanh
Địa chỉ: Xã Trà Xuân, , Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Hùng Cường

Mã số thuế: 4300336181 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: Khu dân cư 3, tổ dân phố 1, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN HP

Mã số thuế: 4300344986 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thùy
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Hương Quế Trà Bồng

Mã số thuế: 4300349455 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lương
Địa chỉ: Khu dân cư 6, tổ dân phố 4, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG Vũ HOà PHáT

Mã số thuế: 4300353973 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Vũ
Địa chỉ: Tổ 3, thôn Trung, Xã Trà Sơn, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Sơn Trà

Mã số thuế: 4300359855 - Người đại diện pháp luật: Phan Thái Sơn
Địa chỉ: Khu dân cư 9, tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi