Tìm kiếm
Có 733 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH THế Hệ MớI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100378356-002 - Người đại diện pháp luật: Doãn Ngân Chi
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TAM DươNG VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100686174-371 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Phố Me, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KTM VIệT NAM

Mã số thuế: 0101508978-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VĂN CHUYỀN
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Kỹ Thuật T.Đ - Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0102396086-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Thôn Phú Ninh, Xã Thanh Vân, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH PHụ TùNG HảI âU - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0102717029-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Diệp
Địa chỉ: Cụm kinh tế - xã hội, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Phú Toàn

Mã số thuế: 0103334117 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhung
Địa chỉ: Cụm Kinh tế - Xã hội Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN HàNH Và BảO TRì ĐườNG CAO TốC VIệT NAM - TRUNG TâM ĐIềU HàNH ĐườNG CAO

Mã số thuế: 0104403010-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Hưng
Địa chỉ: Thôn Hữu Thủ, Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH VĩNH PHúC - CôNG TY TNHH KHOáNG SảN K.L.C

Mã số thuế: 0105504163-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: Thôn Cẩm Trạch, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THươNG MạI Và Tư VấN ĐầU Tư VIệT - ANH - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0106352160-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Huy Tiến
Địa chỉ: Cụm Kinh Tế xã hội Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN VIệT KHôI - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0106906041-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Đồng Ké, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU HOàNG ANH TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0107296046-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Phát
Địa chỉ: Thôn Cẩm Trạch, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH VĩNH PHúC CôNG TY Cổ PHầN KếT NốI - CHâU âU

Mã số thuế: 0107315098-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hà
Địa chỉ: Thôn Vỏ, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và DịCH Vụ AZPER VIệT NAM

Mã số thuế: 0107711648 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Số nhà số 30, phố Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH KATACOM VINA

Mã số thuế: 0107971678 - Người đại diện pháp luật: Hur Chung
Địa chỉ: Km 17, Vĩnh Yên - Việt Trì, CCN Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH METROHOMES LLC

Mã số thuế: 0108629315 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải Hà
Địa chỉ: Thôn Hữu Thủ 2, Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CôNG TRìNH XANH PRO CHAIN VIệT NAM TạI TỉNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0313922651-002 - Người đại diện pháp luật: HSIANG, CHING - MING
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Duy Phiên, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH MINH

Mã số thuế: 0500468357-003 - Người đại diện pháp luật: Công Thế Anh
Địa chỉ: Thôn Cẩm Trạch, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ENVATECH VN

Mã số thuế: 0900882026 - Người đại diện pháp luật: Lee Deogkyu
Địa chỉ: Thôn Hữu Thủ, Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Chi nhánh Vĩnh Phúc - Hợp tác xã vận tải Thành Đô

Mã số thuế: 2300975924-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Lan
Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TM & DịCH Vụ SUNFLOWER - TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 2400799983-003 - Người đại diện pháp luật: Kiều Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Làng Mé, Xã Hướng Đạo, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc