Tìm kiếm
Có 1.467 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THUỷ ĐIệN TUYêN QUANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-068 - Người đại diện pháp luật: Dương Thanh Tuyên
Địa chỉ: Số 403 đường Trường Chinh, Phường ỷ La, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CôNG TY ĐIệN LựC TUYêN QUANG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Sơn
Địa chỉ: Số 431, đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Trạm Chế Biến - Kinh Doanh Than Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100100689-045 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Minh Xuân, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ - VINACOMIN, CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ Hà TUY

Mã số thuế: 0100101072-033 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trình
Địa chỉ: Số nhà 500, đường Trường Chinh, tổ 17, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Và Cơ KHí: NHà MáY HợP KIM SắT MIMECO - TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100102580-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Đệ
Địa chỉ: Lô C2, Khu Công nghiệp Long Bình An, Phường Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN Và XâY DựNG VIệT NAM TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100103295-009 - Người đại diện pháp luật: Phùng Gia Hòa
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

VIETTEL TUYêN QUANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-025 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Chuyên
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100110768-053 - Người đại diện pháp luật: Luyện Duy Khánh
Địa chỉ: Số 2, đường Phan Thiết, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100111948-153 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Thuận
Địa chỉ: Số 182, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100112437-171 - Người đại diện pháp luật: Hà Thành Hải
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100150619-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: Số 04 đường Bình Thuận, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐIệN Tử SAO Đỏ TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100250243-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Thành
Địa chỉ: Số nhà 316, 318 khu chung cư đường Tân Trào, tổ 11, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100283873-109 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quang Dũng
Địa chỉ: Số nhà 155, đường Bình Thuận, tổ 08, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-223 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hà
Địa chỉ: Số nhà 112, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-536 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Số nhà 64, tổ 4, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

MOBIFONE TỉNH TUYêN QUANG - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 5 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG M

Mã số thuế: 0100686209-157 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Hải
Địa chỉ: Chuyển đến: Số nhà 547, đường Quang Trung, tổ 25, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Chi Nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100695387-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phan Vỹ
Địa chỉ: Số 03, phố Vũ Mũi, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Tuyên

Mã số thuế: 0100774631-047 - Người đại diện pháp luật: Phùng Việt Cường
Địa chỉ: Số 412, đường Phạm Văn Đồng, tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà Tại Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100776445-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH TUYêN QUANG - CôNG TY TNHH TâN PHú

Mã số thuế: 0101048086-011 - Người đại diện pháp luật: Hồng Thái Hà
Địa chỉ: Lô L3-K1-K2 Tầng L3, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuyên, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang