Tìm kiếm
Có 301 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Châu Thành Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100686174-933 - Người đại diện pháp luật: Lê Bình Dương
Địa chỉ: 151 ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG TOàN LộC TạI CHâU THàNH - SóC TRăNG

Mã số thuế: 0301790859-008 - Người đại diện pháp luật: Phạm Gia Anh
Địa chỉ: Lô Q, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Điện năng lượng mặt trời mái nhà Trạm Thu phí Sóc Trăng-Cty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Sài Gòn

Mã số thuế: 0302348354-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: Số 78, Quốc Lộ 1(km 2123+250), ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM VĩNH THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0303012396-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Chí Thăm
Địa chỉ: ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI THịNH SơN HưNG -NHà MáY CHế BIếN THựC PHẩM HOA HồNG SóC T

Mã số thuế: 0304324599-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Dũng
Địa chỉ: Quốc lộ 60, ấp Phụng Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Chi Nhánh Số 1 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Kỷ Nguyên

Mã số thuế: 0307240393-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Hồng Quy
Địa chỉ: Lô T Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Công Ty TNHH Năng Lượng Thái Sơn - Chi Nhánh Sóc Trăng

Mã số thuế: 0309065789-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Đức
Địa chỉ: Số 3 ấp Xây Cáp, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIếN XUấT ĐạI

Mã số thuế: 0310717534-002 - Người đại diện pháp luật: Tchen Tuyết Phân
Địa chỉ: Số 525 ấp Phụng Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NăNG LượNG HOàNG GIA SóC TRăNG - CửA HàNG XăNG DầU Số 3

Mã số thuế: 0314807644-003 - Người đại diện pháp luật: ông Đoàn Duy An
Địa chỉ: Số 72, ấp Xây Đá, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH PHâN BóN BA MùA - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 1601839899-004 - Người đại diện pháp luật: Cao Trung Hiếu
Địa chỉ: Số 12, ấp Trà Quýt B, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tân Thành Tại Sóc Trăng

Mã số thuế: 1800297954-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Duy
Địa chỉ: 426 Quốc lộ 1, ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Chi Nhánh Sóc Trăng Công Ty TNHH Adc

Mã số thuế: 1800348038-016 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Ngọc
Địa chỉ: Quốc lộ 1, ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HồNG ĐứC CửA HàNG BáN XE Và DịCH Vụ DO HONDA ủY NHIệM - HEAD HồNG ĐứC 10

Mã số thuế: 1800377173-011 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Huy
Địa chỉ: ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HồNG PHúC

Mã số thuế: 1800586339-010 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hồng Bào
Địa chỉ: Số 69, ấp Xây Đá, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BIA SàI GòN SôNG HậU TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 1800620445-002 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Mới
Địa chỉ: ấp Phụng Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Công Ty TNHH Ngân Tín - Chi Nhánh Sóc Trăng

Mã số thuế: 1801090832-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Diệp Hồng Ngân
Địa chỉ: Số 3, ấp Xây Cáp, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ CửU LONG

Mã số thuế: 1801116840-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Mỹ Hằng
Địa chỉ: Lô S, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHế LIệU TIếN PHúC - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 1801603971-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Giang
Địa chỉ: TĐ 1539, TBĐ số 6, Quốc lộ 1A, ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XăNG DầU THàNH NGọC - CửA HàNG XăNG DầU 300

Mã số thuế: 1801677765-003 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH TRUNG HIẾU
Địa chỉ: Số 300 ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Long Bạc Liêu - Chi Nhánh Sóc Trăng 2

Mã số thuế: 1900582803-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Nhi
Địa chỉ: Số 178 Quốc Lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng