Tìm kiếm
Có 204 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN CôN ĐảO

Mã số thuế: 0100686174-090 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trường
Địa chỉ: Khu dân cư số 7 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH TổNG CôNG TY DU LịCH SàI GòN TạI CôN ĐảO

Mã số thuế: 0300625210-029 - Người đại diện pháp luật: Lê Sỹ Vượng
Địa chỉ: 18-24 Tôn Đức Thắng, , Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CN công ty CP Xây Dựng Vận Tải Thương Mại Miền Nam

Mã số thuế: 0301983963-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tấn
Địa chỉ: Số 13 Trần Phú, , Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU TâY NAM - KHáCH SạN TâN SơN

Mã số thuế: 0302010607-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thọ
Địa chỉ: 6 Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CN CTy TNHH MTV Đầu Tư Du Lịch Và Vận Tải Biển Phương Nam-Xí Nghiệp Sản Xuất Nước Đá Côn Đảo

Mã số thuế: 0302182074-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luân
Địa chỉ: Khu phố 3, đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Côn Đảo, , Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Song Kim

Mã số thuế: 0303985853-003 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thu Hà
Địa chỉ: Khu 4 , đường Nguyễn Huệ,, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần An Hiền Tại Vũng Tàu

Mã số thuế: 0304394839-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Thị Mộng Kiều
Địa chỉ: Trạm Radar 32 đường Hồ Văn Mịch, khu dân cư số 3, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quang Phong

Mã số thuế: 0305268770-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: Khu 4, đường Tôn Đức Thắng, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải - Du Lịch Minh Vy

Mã số thuế: 0305991676-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Dũng
Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Huệ, Khu 6, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CảNG HàNG KHôNG CôN ĐảO - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CảNG HàNG KHôNG VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0311638525-004 - Người đại diện pháp luật: Dư Kim Thăng
Địa chỉ: Cảng hàng không Côn Đảo, tiểu khu 1, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ HOA HồNG VàNG

Mã số thuế: 0311781469 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thìn
Địa chỉ: 14 Tôn ĐứcThắng, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NAM ĐạI SơN

Mã số thuế: 0311821182-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Nghị
Địa chỉ: Khu 10 Bến Đầm, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Côn Đảo Seatravel - Côn Đảo Seatravel Resort

Mã số thuế: 0312157895-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Côn Đảo

Mã số thuế: 0315056408-064 - Người đại diện pháp luật: Hồ Quốc Tuấn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, khu 7, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MAI LINH TạI CôN ĐảO.

Mã số thuế: 0315161593-007 - Người đại diện pháp luật: Hồ Quôc Tuấn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 7, Khu Phố 7, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XăNG DầU NGâN QUỳNH

Mã số thuế: 1301029533-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tố Quyên
Địa chỉ: Khu 10, Bến Đầm, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN TàU CAO TốC SUPERDONG-KIêN GIANG-CHI NHáNH CôN ĐảO

Mã số thuế: 1700556108-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tố Nga
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Khu 6, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN TàU CAO TốC PHú QUốC-CHI NHáNH CôN ĐảO

Mã số thuế: 1702067575-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy Linh
Địa chỉ: Số 11 Trần Phú, Khu dân cư số 6, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HàNG KHôNG LONG BìNH

Mã số thuế: 2802522847-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quyền
Địa chỉ: Tổ 1 Khu 2, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo

Mã số thuế: 3500121590 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mai Dung
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, khu 7, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu