Tìm kiếm
Có 415 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LạC THUỷ HOà BìNH

Mã số thuế: 0100686174-750 - Người đại diện pháp luật: Đinh Gia Long
Địa chỉ: Số 108, khu II, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thành Hưng

Mã số thuế: 0101359067-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thế Cường
Địa chỉ: Thôn Đồng Bong, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH ĐồNG TâM

Mã số thuế: 0101386078 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hải
Địa chỉ: , Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư nguyên liệu khoáng sản tại Hoà Bình

Mã số thuế: 0101874212-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Đồng Rặt, Xã An Bình, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Sinh Thái Phú Thắng Chi Nhánh Hoà Bình

Mã số thuế: 0103818397-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hữu Phác
Địa chỉ: Thôn Ninh Ngoại, Xã An Bình, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Tân Hưng Phát

Mã số thuế: 0106294293 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Chiêm
Địa chỉ: Thôn Đồng Hòa, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Công Ty TNHH Năng Lượng Gỗ Hp - Chi Nhánh Phú Thành

Mã số thuế: 0106390705-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hùng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Thành 2, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BKG VIệT NAM

Mã số thuế: 0106935814-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH ĐỀ
Địa chỉ: Thôn Lão Nội, Xã Phú Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY TNHH NôNG SảN, THựC PHẩM LạC THủY

Mã số thuế: 0107350769 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hải Thanh
Địa chỉ: Thôn Sông Bôi, Xã Phú Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Thuốc thú y An Châu 3 - Công ty TNHH dược quốc tế AC Việt Nam

Mã số thuế: 0108186430-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Tân Phú, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CHI NHáNH HòA BìNH - CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO TíCH HợP ANIFER

Mã số thuế: 0108684066-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Vĩnh Hà
Địa chỉ: Thôn Tân Lâm, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC HCJ - CHI NHáNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0109026969-001 - Người đại diện pháp luật: Tạ Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY TNHH NăNG LượNG HạNH PHúC

Mã số thuế: 0109253986 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH LINH
Địa chỉ: Khu Chéo Vòng, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG SHB VIệT NAM TạI HòA BìNH

Mã số thuế: 0500415394-001 - Người đại diện pháp luật: Bạch Văn Sự
Địa chỉ: Thôn Tân Thanh, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Trạch Tại Hoà Bình

Mã số thuế: 0601033899-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Đức
Địa chỉ: Thôn Đầm Đa, , Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Hồng Hà Tại Tỉnh Hoà Bình

Mã số thuế: 0700220547-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tá
Địa chỉ: Đội 9, Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP Và KHOáNG SảN HồNG SơN - TạI HOà BìNH

Mã số thuế: 0700533010-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Đồi Dù, , Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TRườNG MINH ĐạT

Mã số thuế: 0700537738 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Thôn Đồng Làng, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY CP MAY Và THươNG MạI Hà ANH TạI HòA BìNH

Mã số thuế: 0700546228-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Kiến Thức
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Xuân Bảo

Mã số thuế: 2700793238 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nam
Địa chỉ: Thôn An Sơn 2, Xã An Bình, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình