Tìm kiếm
Có 136 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐầM Hà ĐôNG QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-153 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Thắng
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN HOàNG MINH - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0201156575-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Huệ
Địa chỉ: Sô� 97, Phô� Bă�c Sơn, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG LINH HảI

Mã số thuế: 0801002760 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Phố Chu Văn An, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

DOANH NGHIệP TN - Xí NGHIệP THươNG MạI ĐầM Hà

Mã số thuế: 5700101972 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Quang
Địa chỉ: Km số 2, phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Dntn - Ngọc Linh

Mã số thuế: 5700319778 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Ngọc
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Trung tâm Thuỷ lợi - Giao thông và Môi trường huyện Đầm Hà

Mã số thuế: 5700370710 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ninh
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Hải Yến

Mã số thuế: 5700371062 - Người đại diện pháp luật: La Quý Hải
Địa chỉ: Số 14, Phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH PHáT LộC

Mã số thuế: 5700436263 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Ngời
Địa chỉ: Số 122 phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Công ty TNHH Thanh Hiếu

Mã số thuế: 5700473699 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Phi
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH TâN Hà

Mã số thuế: 5700478834 - Người đại diện pháp luật: Tăng Văn Sưu
Địa chỉ: Số 42, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN THIêN TRườNG- Xí NGHIệP KHOáNG SảN BìNH Hồ

Mã số thuế: 5700479450-006 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Thái
Địa chỉ: Lỷ A Coỏng, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

HTX Hải Cường thị trấn Đầm Hà

Mã số thuế: 5700511143 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Nhâm
Địa chỉ: Phố Lỷ A Coỏng, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THUỷ LINH - TRUNG TâM NGOạI NGữ RAINBOW ĐầM Hà

Mã số thuế: 5700612409-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bích Thủy
Địa chỉ: Trung tâm văn hóa các dân tộc huyện Đầm Hà, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Dntn - Xuất Nhập Khẩu Đầm Hà

Mã số thuế: 5700614131 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Đầm Buôn, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH KHáNH Hà ĐH

Mã số thuế: 5700648243 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Hưng
Địa chỉ: Thôn Thái Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HALO MOBIL - CửA HàNG XăNG DầU TâN Hà

Mã số thuế: 5700657914-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Báu
Địa chỉ: Thôn Tân Hà, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Tuấn Dương

Mã số thuế: 5700760774 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đản
Địa chỉ: Số 127 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu & Đầu Tư Phát Triển Đầm Hà

Mã số thuế: 5700773413 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Tân Thanh, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH HồNG áNH NGọC

Mã số thuế: 5700949240 - Người đại diện pháp luật: Hứa Như Anh
Địa chỉ: Phố Lỷ A Coỏng, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Trung tâm y tế huyện Đầm Hà

Mã số thuế: 5700950133 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Lỷ A Coỏng, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh