Tìm kiếm
Có 4.086 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC PHú THọ - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Lâm
Địa chỉ: Số nhà 1520, đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CôNG TY KINH DOANH THAN VĩNH PHú

Mã số thuế: 0100100689-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Lâm
Địa chỉ: Tổ 16, phố Kiến Thiết, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh kinh doanh bán lẻ xăng dầu Phú Thọ

Mã số thuế: 0100107638-013 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Phường Bến gót, , Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0100108656-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Toàn
Địa chỉ: Khu Đô Thị Minh Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

VIETTEL PHú THọ - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-020 - Người đại diện pháp luật: Phan Quốc Sơn
Địa chỉ: Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Trung tâm Đăng Kiểm xe Cơ Giới Số 1901V

Mã số thuế: 0100109120-028 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tập
Địa chỉ: Số 2821, đường Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CảNG VIệT TRì - TổNG CôNG TY VậN TảI THủY - CTCP

Mã số thuế: 0100109480-009 - Người đại diện pháp luật: Trần Long
Địa chỉ: Tổ 29, phố Hồng Hà II, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Phú Thọ

Mã số thuế: 0100110768-026 - Người đại diện pháp luật: Ngô Duy Minh
Địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0100111948-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Số 1514, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, , Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC PHú THọ

Mã số thuế: 0100111948-090 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Duy
Địa chỉ: , Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH HùNG VươNG

Mã số thuế: 0100111948-095 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 806, đường Hùng Vương, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0100112437-130 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cúc
Địa chỉ: Số 1606A, đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG HợP TáC Xã VIệT NAM-CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0100112620-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Hưng
Địa chỉ: Số nhà 1959, đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu tại Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 0100114184-008 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Cao
Địa chỉ: Tổ 59, khu 14, phường Thanh Miếu, , Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG TMCP ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0100150619-012 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Bình
Địa chỉ: Số nhà 1155A, đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hùng Vương

Mã số thuế: 0100150619-181 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Chính
Địa chỉ: Số 1464, Đường Hùng vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM � CHI NHáNH VIệT TRì

Mã số thuế: 0100230800-042 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chiến
Địa chỉ: Khu Trung tâm thương mại VINCOM PLAZA Việt trì, phố Đoàn Kết, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH VIệT TRì

Mã số thuế: 0100233488-056 - Người đại diện pháp luật: Triệu Văn Hoàng
Địa chỉ: Số nhà 1620 đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG-CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0100233583-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyến Thế Anh
Địa chỉ: Số nhà 2269, đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI- CHI NHáNH VIệT TRì

Mã số thuế: 0100283873-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 1596 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ