Tìm kiếm
Có 316 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Mai Châu Hoà Bình

Mã số thuế: 0100686174-754 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Trường
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

DOANH NGHIệP Tư NHâN NHà NGHỉ GIA ĐìNH CHI NHáNH MAI CHâU VAN MAI ECO HOMESTAY

Mã số thuế: 0101380132-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: Xóm Lọng, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN MIXXKO GREEN PARK

Mã số thuế: 0107045437 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Mỏ, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT THươNG MạI QUANG VINH

Mã số thuế: 0107462039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lưu
Địa chỉ: Xóm Mỏ, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAI CHAU LODGE

Mã số thuế: 0108327836 - Người đại diện pháp luật: Trần Hà Ngân
Địa chỉ: Nhà khách UBND huyện Mai Châu, tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XIENG THONG PALACE

Mã số thuế: 0108327843 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Kiên
Địa chỉ: Nhà khách UBND huyện Mai Châu, tiểu Khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

Chi cục thuế huyện Mai Châu

Mã số thuế: 5400169673-009 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu Khu 3, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Bao La

Mã số thuế: 5400190724 - Người đại diện pháp luật: Hà Thanh Hoàn
Địa chỉ: Xóm Báo, Xã Bao La, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Hang Kia

Mã số thuế: 5400190731 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hang Kia, Xã Hang Kia, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Piềng Vế

Mã số thuế: 5400190749 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Vế, Xã Bao La, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Tân Sơn

Mã số thuế: 5400190756 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bò Báu, Xã Đồng Tân, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Pà Cò

Mã số thuế: 5400190763 - Người đại diện pháp luật: Sùng A Sía
Địa chỉ: Xóm Pà Cò Con, Xã Pà Cò, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Pù Bin

Mã số thuế: 5400190770 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nà Phặt, Xã Thành Sơn, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Thị trấn Mai châu

Mã số thuế: 5400190795 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Vinh
Địa chỉ: Tiểu Khu 3, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

Phòng Tư pháp huyện Mai châu

Mã số thuế: 5400190805 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Hân
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mai Châu

Mã số thuế: 5400190812 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 2 Thị trấn Mai châu, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Vạn Mai

Mã số thuế: 5400190837 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Lọng, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Nà Mèo

Mã số thuế: 5400190844 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nà Mèo, , Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Chiềng Châu

Mã số thuế: 5400190851 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chiềng Châu, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

UBND Xã Mai Hạ

Mã số thuế: 5400190869 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Mai Hạ, Xã Mai Hạ, Huyện Mai Châu, Hòa Bình