Tìm kiếm
Có 160 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHú QUý BìNH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-278 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: 194 Đường Võ Văn Kiệt, Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CHI NHáNH TạI PHú QUý- CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THIếT Bị VIệT LONG

Mã số thuế: 0311563943-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH LŨY
Địa chỉ: TĐ-2, TQ5 Thôn Phú Long, Xã Long Hải, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CHI NHáNH MIềN TRUNG - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG ĐạI VIệT

Mã số thuế: 0800818411-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Hửng
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN TàU CAO TốC SUPERDONG - KIêN GIANG - CHI NHáNH PHú QUý

Mã số thuế: 1700556108-006 - Người đại diện pháp luật: Hà Nguyệt Nhi
Địa chỉ: 11 Ngô Quyền, Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY Cổ PHầN TàU CAO TốC PHú QUốC - CHI NHáNH PHú QUý

Mã số thuế: 1702067575-004 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VĂN HIẾU
Địa chỉ: 243 Võ Văn Kiệt, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY TNHH NGUYễN NHưỡNG

Mã số thuế: 3400003466 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhưỡng
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

Doanh Nghiệp TN Xây Lắp Thương Mại Phú Thắng

Mã số thuế: 3400006241 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Quý Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

Doanh nghiệp Tư nhân Hải Hiến

Mã số thuế: 3400189041 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hiến
Địa chỉ: Thôn 6 - Tam Thanh, , Huyện Phú Quý, Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN CHế BIếN HảI SảN KIM HOA

Mã số thuế: 3400221873 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hoa
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY TNHH HảI SảN PHú PHú CườNG

Mã số thuế: 3400221880 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Cường
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY TNHH HOà HIếN

Mã số thuế: 3400221898 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Minh Hòa
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY TNHH CHế BIếN HảI SảN HảI HảI TíN

Mã số thuế: 3400221908 - Người đại diện pháp luật: Mai Tấn Hải
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

Chi Cục Thuế Phú Qúy

Mã số thuế: 3400236615-009 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tam Thanh, , Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY TNHH CHế BIếN HảI SảN HOàN KIM

Mã số thuế: 3400253498 - Người đại diện pháp luật: Trần Kim
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

DNTN Thiên Phú

Mã số thuế: 3400273247 - Người đại diện pháp luật: Lê Thái Điệp
Địa chỉ: Tam Thanh, , Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY TNHH HảI PHướC

Mã số thuế: 3400274096 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiến
Địa chỉ: Thôn Triều Dương (thôn 6 cũ), Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

HTX Vận Tải Biển Phú Qúy

Mã số thuế: 3400293839 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lý Hiền
Địa chỉ: 75 đường 27 tháng 4, Thôn Mỹ Khê, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY TNHH XăNG DầU TâN TIếN

Mã số thuế: 3400296011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Được
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY TNHH THU MUA CHế BIếN HảI SảN THạNH PHú

Mã số thuế: 3400305770 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thạnh
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

HTX Vận Tải Biển Quê Hương 2

Mã số thuế: 3400321613 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: đường Võ Văn Kiệt, thôn Hội An, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận