Tìm kiếm
Có 56 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MườNG ảNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100686174-571 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Thành
Địa chỉ: Bản Hón, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG THịNH PHáT 68

Mã số thuế: 0601133692 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Huy
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Thảo

Mã số thuế: 5600113445 - Người đại diện pháp luật: Đinh Mạnh Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Phúc- Chi Nhánh Mường ảng

Mã số thuế: 5600179492-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Đức
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI HùNG KHáNH

Mã số thuế: 5600180025 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MINH QUý ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600181318 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nghiệp
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CôNG TY TNHH Cà PHê ĐạI BáCH MườNG ảNG

Mã số thuế: 5600182086 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Năm (Phùng Bá Năm)
Địa chỉ: Bản Co Hám, Xã ảng nưa, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thanh Thế

Mã số thuế: 5600183604 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Lưu
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Lắp Hà Bắc

Mã số thuế: 5600189726 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đại Lộc Tại Mường ảng

Mã số thuế: 5600191612-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hoàn
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty TNHH Xăng Dầu Khánh Linh Mường ảng

Mã số thuế: 5600192408 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Định
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải An

Mã số thuế: 5600196459 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn An
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Trung tâm y tế huyện Mường ảng

Mã số thuế: 5600201099 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Hải
Địa chỉ: Khối 7 - Thị trấn Mường ảng, , Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty TNHH Đầu Tư Xd Và Tm Trường Long - Chi Nhánh Mường ảng

Mã số thuế: 5600211516-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trường Giang
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty TNHH Minh Đạt - Điện Biên

Mã số thuế: 5600217860 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Lương
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Duy

Mã số thuế: 5600219378 - Người đại diện pháp luật: Triệu Tiến Hưởng
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Tùng Dương

Mã số thuế: 5600224113 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huynh Hải

Mã số thuế: 5600226079 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hải
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại An

Mã số thuế: 5600227675 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tứ
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tiên Sơn Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600233894-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiên
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên