Tìm kiếm
Có 137 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bắc Trà My Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-928 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Tổ Đàng Nước, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

HTX vận tải và xây dựng huyện Bắc Trà My

Mã số thuế: 4000285391 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hào
Địa chỉ: Tổ Đồng bộ Thị trấn Trà My, , Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Bắc Trà My

Mã số thuế: 4000309324 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trà My, , Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Trường Trung học phổ thông Bắc Trà My

Mã số thuế: 4000309331 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: Thị trấn Trà My, , Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Thi hành án huyện Bắc Trà My

Mã số thuế: 4000309363 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Thu
Địa chỉ: Thị trấn Trà My, , Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My

Mã số thuế: 4000309388 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thị trấn Trà My, , Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG NGHĩA THàNH

Mã số thuế: 4000333535 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thưởng
Địa chỉ: Thôn Dương Thạnh, Xã Trà Dương, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Xí nghiệp xây dựng và sản xuất kinh doanh Trà My (HTX)

Mã số thuế: 4000339600 - Người đại diện pháp luật: Võ Tấn Trĩ
Địa chỉ: Tổ Trung Thị - TT Trà My, , Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Kha - Trà My

Mã số thuế: 4000387548 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Bốn
Địa chỉ: Tổ Đồng Bộ, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư PHáT TRIểN MIềN NúI QUảNG NAM TạI BắC TRà MY

Mã số thuế: 4000390371-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bài
Địa chỉ: Tổ Mậu Cà, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH HộI TíN

Mã số thuế: 4000392040 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Đạt
Địa chỉ: Tổ Đồng Bộ, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thịnh Gia

Mã số thuế: 4000430634 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hào
Địa chỉ: Tổ Đồng Bộ, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Kỹ THUậT Và XâY DựNG TấN LINH

Mã số thuế: 4000435706 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hiền
Địa chỉ: Tổ Trung Thị, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐồNG LựC

Mã số thuế: 4000438707 - Người đại diện pháp luật: Võ Tấn Lực
Địa chỉ: Tổ Đồng Trường II, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH CHâU THUậN PHáT

Mã số thuế: 4000482174 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Luật
Địa chỉ: Số 04 Phan Châu Trinh, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Tâm

Mã số thuế: 4000488930 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Dũng
Địa chỉ: Tổ Đồng Trường II, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG THảO

Mã số thuế: 4000502134 - Người đại diện pháp luật: Trần Điệp Vĩ
Địa chỉ: Thôn Dương Thạnh, Xã Trà Dương, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Thủy Lợi (Được Chuyển Đổi Loại Hình Từ: Dntn Thủy

Mã số thuế: 4000504445 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trọng Thủy
Địa chỉ: Tổ Đồng Bàu, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Doanh Nghiệp TN Nam Sơn Hải

Mã số thuế: 4000521190 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phái
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng

Mã số thuế: 4000533943 - Người đại diện pháp luật: Trần Kim
Địa chỉ: Thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, , Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam