Tìm kiếm
Có 724 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Khu Vực Cát Bà Bắc Hải Phòng

Mã số thuế: 0100686174-910 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Huy
Địa chỉ: Số 67 đường Cái Bèo, Thị trấn Cát Bà, , Huyện Cát Hải, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU VựC CáT HảI BắC HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-911 - Người đại diện pháp luật: Cao Ngọc Hà
Địa chỉ: Khu Đôn Lương, Thị trấn Cát Hải, , Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư VIệT TRUNG - CHI NHáNH CáT Bà

Mã số thuế: 0101025346-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Lưu Huy
Địa chỉ: Số 19-21 đường Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN FLAMINGO

Mã số thuế: 0101117565 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Tổ dân phố 18, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN FLAMINGO TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101117565-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Tổ dân phố 18, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH Và THươNG MạI ĐạI DươNG

Mã số thuế: 0101335108-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chiến
Địa chỉ: Khu vực đảo Cát ông (nhà ông Lê Văn Chiến), Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dnc - Chi Nhánh Hải Phòng

Mã số thuế: 0102095699-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Đình Công
Địa chỉ: Thôn Hải Sơn, Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH ĐăNG TâM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0102350412-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Trung Thái
Địa chỉ: Số 180 Núi Ngọc, tổ dân phố 18, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Quốc Tế GIICO tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0102381403-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Mạnh Dũng
Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Xuân đám, , Huyện Cát Hải, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Vinaconex - Khách Sạn Holiday View

Mã số thuế: 0102675516-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Huy
Địa chỉ: Số 251 đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Vinaconex Tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0102675516-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Anh
Địa chỉ: Nhà dịch vụ F, bãi tắm Tùng Thu, khu đô thị du lịch Cái Giá-, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ Lữ HàNH MIềN ĐấT VIệT

Mã số thuế: 0105977064-001 - Người đại diện pháp luật: Tran Van Luan
Địa chỉ: Số nhà 93, Tổ dân phố 12, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THIêN HồNG âN - CHI NHáNH CáT HảI

Mã số thuế: 0106652968-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hướng
Địa chỉ: Số 6, Tổ dân phố 7, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH Và THươNG MạI MINH KHôI - CANNON FORT CAT BA HOTEL

Mã số thuế: 0106830931-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Đông
Địa chỉ: 243 phố Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế DAIICHI GROUP TạI THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: 0107332897-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh
Địa chỉ: Số 70B đường Cái Bèo, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THáI TUấN

Mã số thuế: 0107372025-001 - Người đại diện pháp luật: VÕ THỊ PHƯỢNG
Địa chỉ: Số 283 Núi ngọc, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và NHậP KHẩU TâN ĐạI PHáT

Mã số thuế: 0107474436-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 92 tổ 14, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CáT HảI - CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư TIềN VIệT

Mã số thuế: 0107724076-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Liên
Địa chỉ: Tổ 1 Tiểu Khu Đôn Lương (tại nhà Bà Trịnh Thị Liên), Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và DU LịCH AN THịNH PHáT

Mã số thuế: 0107835467-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc An
Địa chỉ: Số 231 đường Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DU LịCH KHáNH SINH XANH

Mã số thuế: 0107836661-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà
Địa chỉ: Số 220 đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng