Tìm kiếm
Có 998 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU HFC TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0100108159-004 - Người đại diện pháp luật: Hà Minh Giang
Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn 1, Xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH PHáT - CHI NHáNH MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0100512636-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: xóm 5, Xã Nghi Diên, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGHI LộC NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-860 - Người đại diện pháp luật: Cao Xuân Dũng
Địa chỉ: Xóm 22, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN GALAX

Mã số thuế: 0101503257 - Người đại diện pháp luật: Đái Ngân Hà
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Galax Tại Nghệ An

Mã số thuế: 0101503257-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lưu Thuỵ
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Chi nhánh công ty CP nội thất Đông A-Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp xuất khẩu Đông A

Mã số thuế: 0101672551-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Minh
Địa chỉ: Khu B,khu công nghiệp Nam Cấm,thuộc khu KT Đông Nam Nghệ An, , Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH S.A.M.U.R.A.I

Mã số thuế: 0101899753-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Sơn
Địa chỉ: xóm Tân Lập, Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Nano Chi Nhánh Nghệ An

Mã số thuế: 0102113725-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Sâm
Địa chỉ: Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HABECO - KHU VựC MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0104068531-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu B, KCN Nam Cấm, khu kinh tế Đông Nam, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI - XâY LắP & TBVP TUấN LINH

Mã số thuế: 0104156121 - Người đại diện pháp luật: Ngô Phúc Sơn
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN MáY VIệT NAM - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0104498100-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Xóm 22, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Chi Nhánh Nghệ An - Công Ty TNHH Quốc Tế Phong Việt

Mã số thuế: 0104630052-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Phúc Thọ, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tình Thương - Chi Nhánh Nghi Lộc, Nghệ An

Mã số thuế: 0104971045-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hải
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CHI NHáNH TạI NGHệ AN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG NGHệ GIáO DụC VNS

Mã số thuế: 0106408712-005 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN DŨNG
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Nghi Thuận, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP BAF VIệT NAM TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0107795944-003 - Người đại diện pháp luật: Hồ Lê Đức
Địa chỉ: Khu C, KCN Nam CấmK, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH WHA INDUSTRIAL MANAGEMENT SERVICES VIệT NAM TạI TỉNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0107930914-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
Địa chỉ: Lô AC1-1, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CôNG TY TNHH AGROCHEM PHướC MINH

Mã số thuế: 0108411213 - Người đại diện pháp luật: Đặng Nam Thủy
Địa chỉ: Nhà bà Trương Thị Hợi, Xóm 11, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NềN MóNG Và XâY DựNG TâN THịNH PHáT

Mã số thuế: 0108629192-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hùng
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0108705686-008 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Xóm 22, Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và SảN XUấT THươNG MạI TâM AN

Mã số thuế: 0108857914 - Người đại diện pháp luật: BÙI XUÂN QUANG
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An