Tìm kiếm
Có 569 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TậP ĐOàN DệT MAY VIệT NAM - NHà MáY SợI VINATEX PHú CườNG

Mã số thuế: 0100100008-051 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Anh
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Phú Cường, Xã Phú Cường, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Huyện Định Quán Đồng Nai

Mã số thuế: 0100686174-565 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Sơn
Địa chỉ: Km 115, Quốc lộ 20, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư TâY BắC TạI ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0101496024-010 - Người đại diện pháp luật: Đinh Công Hùng
Địa chỉ: Số 31B, ấp 7, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và PHâN PHốI Mỹ PHẩM NGọC KIềU TạI ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0107677309-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Kiều
Địa chỉ: Số 691A, KP. Hiệp Đồng, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI & DịCH Vụ SUENCATS

Mã số thuế: 0107830518 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cát Như
Địa chỉ: Số 125B, khu 15, ấp 7, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH PETEC ĐồNG NAI-TổNG CôNG TY THươNG MạI Kỹ THUậT Và ĐầU Tư - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 0300649476-043 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: Km 105, Quốc lộ 20, ấp 2, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - XâY DựNG ĐA LộC - NHà MáY Xử Lý RáC ĐịNH QUáN

Mã số thuế: 0302159420-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: ấp Suối Duôi, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH SảN XUấT- CHế BIếN SUốI NHO

Mã số thuế: 0302384779-004 - Người đại diện pháp luật: TRẦN TRUNG HÒA
Địa chỉ: Tố 1, ấp 6, Xã Suối Nho, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH ĐịNH QUáN

Mã số thuế: 0302567652-170 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Lam
Địa chỉ: Số 35A, KP 1, ấp 114, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐịNH QUáN - CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ QUốC HUY

Mã số thuế: 0302788066-005 - Người đại diện pháp luật: Dương Lợi Hòa
Địa chỉ: Đường số 1, KCN Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Khánh Lộc

Mã số thuế: 0304738180-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Chi Nhánh Công ty CP TM Tư Vấn Đầu Tư Miền Nam

Mã số thuế: 0309611212-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KDC 1, ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH NGọC THắNG

Mã số thuế: 0309982619-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Số 294 Khu A7, KP Hiệp Tân 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ONG MậT CAO NGUYêN

Mã số thuế: 0310667812-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Hoàng
Địa chỉ: Số 158, Tổ 3, ấp 4, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thảo Dược Thế Giới - Nhà Máy Vinamas

Mã số thuế: 0311553286-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Lô 2-6, Khu công nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT ME NON - CHI NHáNH TRạI HEO KIM HòA LA NGà

Mã số thuế: 0311964247-006 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hiểu Lam
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 94, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SàI GòN ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0312135450 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Toán
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phú Quý 2, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG SắC VIệT

Mã số thuế: 0312346317-001 - Người đại diện pháp luật: chi
Địa chỉ: 113, Quốc lộ 20, ấp Hiệp Lợi, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC THế GIớI Kỹ THUậT - ĐịNH QUáN

Mã số thuế: 0312497267-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Nga
Địa chỉ: Số 153, khu 3, KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ QUốC Tế THUậN Vũ

Mã số thuế: 0312627029-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Vũ Phúc
Địa chỉ: Lô III-5, Khu Công Nghiệp Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai