Tìm kiếm
Có 420 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHù Mỹ BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-485 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Bình
Địa chỉ: Số 21 đường Thanh Niên, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ THươNG MạI BảO AN TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0107892722-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VIẾT PHONG
Địa chỉ: Thôn Hữu Lộc, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần - XD Công Trình AE.

Mã số thuế: 0302716135-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Mỹ Thắng, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH May Oasis

Mã số thuế: 0302776085-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thuấn Hạnh
Địa chỉ: Thôn Diêm Tiêu, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và CHế BIếN ớT PHạM TâN - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0306654602-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Nhật
Địa chỉ: Thôn Đại Thạnh, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

Nhà Máy May Phù Mỹ - Chi Nhánh Công Ty CP Vinatex Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400410498-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trung
Địa chỉ: Đường Quang Trung, thôn Trà Quang Nam, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN CHăN NUôI C.P. VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH ĐịNH 3

Mã số thuế: 3600224423-040 - Người đại diện pháp luật: Manit Kaewmanee
Địa chỉ: Thôn Xuân Thạnh, Xã Mỹ An, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ

Mã số thuế: 4100126701 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Vinh
Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

Ban quản lý chợ Phù Mỹ

Mã số thuế: 4100126797 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trà Quang,, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

DNTN Xây Dựng Và Thương Mại Thành Hoà

Mã số thuế: 4100126814 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Đông An, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

Trung tâm Y tế Huyện Phù Mỹ

Mã số thuế: 4100126821 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trà Quang, Thị trấn Phù Mỹ, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Mã số thuế: 4100126878 - Người đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Trà Quang, Thị trấn Phù Mỹ, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định

Trường THPT số 2 Phù Mỹ

Mã số thuế: 4100126927 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Luyện
Địa chỉ: 150 Võ Văn Dũng, Thị trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ, Bình Định

Trường THPT số 1 Phù Mỹ

Mã số thuế: 4100127014 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Phùng
Địa chỉ: Thôn Trà Quang, Thị trấn Phù Mỹ, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định

UBND Xã Mỹ An

Mã số thuế: 4100127078 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh Hiệp
Địa chỉ: Xã Mỹ An, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định

UBND Thị trấn Phù Mỹ

Mã số thuế: 4100127127 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Khâm
Địa chỉ: Thôn Trà Quang, Thị trấn Phù Mỹ, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định

UBND Xã Mỹ Châu

Mã số thuế: 4100127166 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thanh Nhàn
Địa chỉ: Thôn Vạn An, Xã Mỹ Châu, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định

UBND Xã Mỹ Tài

Mã số thuế: 4100127247 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Long
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Xã Mỹ Tài, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định

UBND Xã Mỹ Hiệp

Mã số thuế: 4100127381 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đại Thuận, Xã Mỹ Hiệp, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định

UBND Xã Mỹ Thọ

Mã số thuế: 4100127575 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Thôn Chánh Trực, Xã Mỹ Thọ, , Huyện Phù Mỹ, Bình Định