Tìm kiếm
Có 412 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CẩM KHê PHú THọ

Mã số thuế: 0100686174-420 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lâm
Địa chỉ: Số nhà 308, đường Hoa Khê, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Cẩm Khê

Mã số thuế: 0106602999 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hoài Phương
Địa chỉ: Khu 2, Xã Phú Khê, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH YOUNGJIN E&C VINA

Mã số thuế: 0106647206-001 - Người đại diện pháp luật: MIN KYUNG SEOK
Địa chỉ: Lô CN04-05, KCN Cẩm Khê, , Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN VIệT KHôI - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0106906041-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CôNG TY TNHH DV & TM HOàNG TùNG ANH

Mã số thuế: 0107581815 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thủy
Địa chỉ: khu 10, , Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tự ĐộNG HóA Và Cơ KHí CHíNH XáC VIệT LONG - PHú THọ

Mã số thuế: 0108272432-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THẾ LONG
Địa chỉ: Lô CN 07A-02, Khu công nghiệp Cẩm Khê, , Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CôNG TY TNHH SơN PONIX91 VIệT NAM

Mã số thuế: 0109040875 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN NAM
Địa chỉ: Khu 12, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY & TM PHươNG NAM 3

Mã số thuế: 0800913873-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạng
Địa chỉ: Khu 2, Xã Thụy Liễu, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KUMNAM PRINT PHú THọ

Mã số thuế: 2500259999-001 - Người đại diện pháp luật: Shin Young Sun
Địa chỉ: Khu 6, Gò Đồn, Xã Hương Lung, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN Cá GIốNG SôNG THAO

Mã số thuế: 2600111178 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Diến
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phú Khê, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CôNG TY TNHH TIếN CườNG

Mã số thuế: 2600206013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phúc
Địa chỉ: Khu 8, , Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Văn Bán

Mã số thuế: 2600228673 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Xuân
Địa chỉ: Xã Văn Bán, , Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

UBND xã Phượng Vỹ

Mã số thuế: 2600228698 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Luật
Địa chỉ: Xã Phượng Vĩ, , Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

UBND Xã Hùng Việt

Mã số thuế: 2600228779 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Hằng
Địa chỉ: Khu Thạch Đê, xã Hùng Việt, Xã Hùng Vệt, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

UBND Thị trấn Cẩm Khê

Mã số thuế: 2600228803 - Người đại diện pháp luật: UBND Thị trấn Sông Thao
Địa chỉ: số 98, đường Hoa Khê, TT Cẩm Khê, Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

UBND Xã Đồng Lương

Mã số thuế: 2600228810 - Người đại diện pháp luật: Điêu Kim Sáu
Địa chỉ: Xã Đồng Lương, Xã Đồng Lương, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

UBND xã Văn Khúc

Mã số thuế: 2600228867 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Mỹ
Địa chỉ: Xã Văn Khúc, Xã Văn Khúc, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Minh Tân

Mã số thuế: 2600228874 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Long
Địa chỉ: khu Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

UBND Xã Thuỵ Liễu

Mã số thuế: 2600228899 - Người đại diện pháp luật: Vi Văn Thu
Địa chỉ: Xã Thuỵ Liễu, , Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

UBND Xã Xương Thịnh

Mã số thuế: 2600228948 - Người đại diện pháp luật: Lê Khắc Niệm
Địa chỉ: Xã Xượng Thịnh, , Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ