Tìm kiếm
Có 117 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BA Bể BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-646 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bào
Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phát Triển Thành Đồng II Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0103213930-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Kiên
Địa chỉ: Thôn Thôm Lạnh, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm

Mã số thuế: 4700121254-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Anh Lợi
Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

TRUNG TâM GIáO DụC MôI TRườNG Và DịCH Vụ MôI TRườNG RừNG

Mã số thuế: 4700122804-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Nà Niểm, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vấn

Mã số thuế: 4700125523 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Sướng
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

UBND xã Mỹ Phương

Mã số thuế: 4700126527 - Người đại diện pháp luật: Đồng Văn Dược
Địa chỉ: Xã Mỹ Phương, , Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

UBND xã Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700126615 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hôn
Địa chỉ: Xã Đồng Phúc, , Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

UBND xã Khang Ninh

Mã số thuế: 4700126622 - Người đại diện pháp luật: Bế Đức Thanh
Địa chỉ: Xã Khang Ninh, , Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Quy

Mã số thuế: 4700130146 - Người đại diện pháp luật: Vũ Kim Quy
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH QUANG ANH

Mã số thuế: 4700138057 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN Hà GIANG

Mã số thuế: 4700140200 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Công Thắng
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hùng

Mã số thuế: 4700140793 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân
Địa chỉ: TK 7 Thị trấn Chợ Rã, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Ban quản lý chợ và Bến xe

Mã số thuế: 4700142430 - Người đại diện pháp luật: Lường Văn Nghĩa
Địa chỉ: Ki ốt chợ trung tâm - Tiểu Khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP TN VIệT ANH

Mã số thuế: 4700142663 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đức Thái
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Chi nhánh Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn - Lâm trường Ba Bể

Mã số thuế: 4700143730-005 - Người đại diện pháp luật: Ma Vĩnh Yên
Địa chỉ: tiểu khu 2 - TT Chợ Rã, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng An

Mã số thuế: 4700144815 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Dưỡng
Địa chỉ: Thôn Nà Làng, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Công Ty CP Xây Dựng 1-5

Mã số thuế: 4700146900 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Chinh
Địa chỉ: Tiểu khu 9, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Ba Bể

Mã số thuế: 4700147340 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH HữU NGHị

Mã số thuế: 4700147573 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bao
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU - DU LịCH BA Bể

Mã số thuế: 4700150174 - Người đại diện pháp luật: Vy Văn Đô
Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn