Tìm kiếm
Có 3.893 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TậP ĐOàN DệT MAY VIệT NAM - NHà MáY SợI VINATEX NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100100008-050 - Người đại diện pháp luật: Phan Tiến Dũng
Địa chỉ: Đường N7A-LôT&S, KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định

CôNG TY ĐIệN LựC NAM ĐịNH - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Sỹ
Địa chỉ: Số 8 đường Giải Phóng, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Nam Định

CôNG TY KINH DOANH THAN Hà NAM NINH

Mã số thuế: 0100100689-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Khắc Đủ
Địa chỉ: Km số 2 đường Văn Cao, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Nam Định

CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN - Xí NGHIệP MAY Vị HOàNG

Mã số thuế: 0100101308-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Số 5 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Nam Định

NHà MáY NướC TINH KHIếT OPAL

Mã số thuế: 0100103721-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Hoà
Địa chỉ: Số 300 Trường Chinh, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Nam Định

Chi nhánh V - Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại I

Mã số thuế: 0100107451-015 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trường - Phường Lộc Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG SảN AGREXIM TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100108198-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Như Thùy
Địa chỉ: Số 91 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Nam Định

Chi nhánh công ty cổ phần Traphaco tại nam Định

Mã số thuế: 0100108656-017 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thế Quân
Địa chỉ: Đường Trương Hán Siêu, khu đô thị Hoà Vượng, , Thành phố Nam Định, Nam Định

Công Ty Cổ Phần Điện Máy - Chi Nhánh Hà Nam Ninh

Mã số thuế: 0100108871-005 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Phú
Địa chỉ: Số 213 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

VIETTEL NAM ĐịNH - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-053 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Dung
Địa chỉ: Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

Chi cục đăng kiểm số 2

Mã số thuế: 0100109120-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Dũng
Địa chỉ: 110 Nguyễn Đức Thuận, , Thành phố Nam Định, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN X20 - Xí NGHIệP DệT NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100109339-007 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Đệ
Địa chỉ: Lô 1 khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định

Công ty bảo hiểm PJICO Nam Định

Mã số thuế: 0100110768-031 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quốc Phòng
Địa chỉ: 193 Mạc Thị Bưởi - Phường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100111948-016 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 119 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100111948-122 - Người đại diện pháp luật: Dương Quang Chung
Địa chỉ: Số 1 Máy Tơ, phường Trần Hưng Đạo, , Thành phố Nam Định, Nam Định

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG NAM ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-007 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 521, đường Trường Chinh, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Nam Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100112437-137 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 629 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

Chi nhánh C.ty TNT-Vietrans express worldwide

Mã số thuế: 0100112613-004 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Sơn
Địa chỉ: Tầng 1, Khách sạn Vỵ Hoàng, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Nam Định

NGâN HàNG HợP TáC Xã VIệT NAM - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100112620-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hà
Địa chỉ: Số 8 Trần Thánh Tông, , Thành phố Nam Định, Nam Định

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100150619-026 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hương
Địa chỉ: 92C Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Nam Định