Tìm kiếm
Có 586 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LụC NGạN BắC GIANG II

Mã số thuế: 0100686174-658 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Trường
Địa chỉ: Số 327, Khu Lê Lợi, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Công Ty CP Khai Thác Và Chế Biến Khoáng Sản Bắc Giang

Mã số thuế: 0103003517 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thắng
Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CHI NHáNH TạI BắC GIANG -CôNG TY Cổ PHầN BáCH TOàN

Mã số thuế: 0105238232-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Quốc Thịnh
Địa chỉ: Lô 177-179, Đường Lê Duẩn, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CửA HàNG THờI TRANG BILUXURY CHũ BắC GIANG - CôNG TY Cổ PHầN THờI TRANG BIMART

Mã số thuế: 0107273793-007 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Tùng
Địa chỉ: 251 Minh Khai, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP DUY ANH

Mã số thuế: 0108284283 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và CHế BIếN Gỗ VIệT NAM TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0108685599-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huệ
Địa chỉ: Thôn Hố Cao, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN TâN PHú MINH - CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0201130305-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Tiến
Địa chỉ: Phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN THờI TRANG YODY - CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: 0801206940-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tiến
Địa chỉ: Số 333 Lê Lợi, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Công Ty CP Thực Phẩm Xuất Khẩu Bắc Giang

Mã số thuế: 2400119596 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Xã Phượng Sơn, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HAI THàNH VIêN LâM NGHIệP LụC NGạN

Mã số thuế: 2400122165 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Khoa
Địa chỉ: Tổ Dân Phố Lâm Trường, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Hợp tác xã chế biến hoa quả, cây, con đặc sản Kim Biên

Mã số thuế: 2400147850 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kim
Địa chỉ: Thôn Tư I xã Quý Sơn, , Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Quĩ tín dụng nhân dân Thị trấn Chũ

Mã số thuế: 2400148149 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Ninh
Địa chỉ: Số 413 - Khu Dốc Đồn - Thị trấn Chũ, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐOàN KếT

Mã số thuế: 2400209828 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Quảng
Địa chỉ: Đình Kim, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn

Mã số thuế: 2400210823-016 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Tư
Địa chỉ: Trần Phú, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

UBND Thị trấn Chũ

Mã số thuế: 2400212228 - Người đại diện pháp luật: Mạc Anh Tuấn
Địa chỉ: Thị trấn Chũ, , Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

UBND xã Phượng Sơn

Mã số thuế: 2400212235 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Cường
Địa chỉ: xã Phượng Sơn, , Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

UBND xã Hồng Giang

Mã số thuế: 2400212242 - Người đại diện pháp luật: Bùi Huy Tình
Địa chỉ: xã Hồng Giang, , Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

UBND xã Giáp Sơn

Mã số thuế: 2400212267 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tứ
Địa chỉ: xã Giáp Sơn, , Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

UBND xã Tân Sơn

Mã số thuế: 2400212274 - Người đại diện pháp luật: Vi Văn Hồng
Địa chỉ: xã tân Sơn, , Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

UBND xã Nghĩa Hồ

Mã số thuế: 2400212281 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Hữu
Địa chỉ: xã Nghĩa Hồ, , Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang