Tìm kiếm
Có 429 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cung ứng Nhựa Đường (Adco) Tại Chân Mây - Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0100113039-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Tâm
Địa chỉ: Cảng Chân Mây, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0100686174-287 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đẳng
Địa chỉ: 76 Lý Thánh Tông, Khu vực 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CN Cty CP ĐT- XD & Trang trí nội thất HANDICO -TT- Huế

Mã số thuế: 0101606774-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Mỏ Đại Sơn Chi Nhánh Thừa Thiên Huế

Mã số thuế: 0101842845-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hùng Sơn
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ SôNG Lô

Mã số thuế: 0303055689-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Hoàng Ngọc Dũng
Địa chỉ: Thôn Tam Vị, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH TổNG CôNG TY DầU VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN TạI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0305795054-044 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Ngọc Minh
Địa chỉ: Thôn Phú Hải 1, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH ĐườNG SắT ĐôNG DươNG - CHI NHáNH LăNG Cô

Mã số thuế: 0310620412-001 - Người đại diện pháp luật: MAUREEN DABU DIAZ
Địa chỉ: Thôn An Cư Đông I, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN PHONG HUY

Mã số thuế: 0313380254-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô ThiÊ My� HaÊNh
Địa chỉ: 499 LaÊc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Khu Nghĩ Dưỡng Lăng Cô

Mã số thuế: 0400730931-003 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn An Cư Tân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư & XâY DựNG ĐạI QUảNG TíN - CHI NHáNH TỉNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0401406286-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Phú Lĩnh
Địa chỉ: Thôn Bình An 1, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Chi Nhánh Nha Khoa Hoàn Mỹ Đn Thuộc Công Ty TNHH Mtv Nha Khoa Thẩm Mỹ Đà Nẵng Tại Huế

Mã số thuế: 0401546163-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Cường
Địa chỉ: 583 Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH TMDV Và DU LịCH AN THIêN NGọC

Mã số thuế: 0401880231 - Người đại diện pháp luật: NGÔ KỲ AN
Địa chỉ: Số 276 Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TMDV Và DU LịCH AN THIêN NGọC

Mã số thuế: 0401880231-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Kỳ An
Địa chỉ: Tổ dân phố Loan Lý, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN THIêN Hà KAMEDA - CHI NHáNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0900854396-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hậu
Địa chỉ: Thôn Tam Vị, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH HUế - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VITTO

Mã số thuế: 2500578360-007 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Lê Bảo Long
Địa chỉ: Lô CN 11-13, KCN La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI PHú LộC

Mã số thuế: 3300100226 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Ba
Địa chỉ: Khu vực 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Công Ty TNHH NN Một Thành Viên Lâm Nghiệp Phú Lộc

Mã số thuế: 3300100709 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Dũng (GĐ-CTHĐQT)
Địa chỉ: Thôn Bát Sơn, Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

HTX vận tải ô tô Phú Lộc

Mã số thuế: 3300102093 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Nhẫn
Địa chỉ: Diêm Trường, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ XâY DựNG LONG PHụNG

Mã số thuế: 3300102248 - Người đại diện pháp luật: Phạm Luyến
Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Xí nghiệp xây dựng Mỹ Lộc

Mã số thuế: 3300102350 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phòng
Địa chỉ: Thôn 5-Vinh Mỹ, Xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế