Tìm kiếm
Có 6.788 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH VậT Tư TâY NGUYêN THUộC CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và THIếT Bị TOàN Bộ

Mã số thuế: 0100100336-007 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Công Tư
Địa chỉ: Số 64A đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoá Việt - Tiệp Tại Thành Phố Buôn Ma Thuột

Mã số thuế: 0100100537-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thìn
Địa chỉ: Số nhà 191 đường Trần Phú, Phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ ĐắK LắK-TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ-VINACOMIN

Mã số thuế: 0100101072-036 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Xanh
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Chi Nhánh Tây Nguyên Thuộc Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật 1 Trung ương

Mã số thuế: 0100101611-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hổ
Địa chỉ: Km 4,quốc lộ 14, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Cơ Điện Tại Đắk Lắk

Mã số thuế: 0100103584-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Vũ Long
Địa chỉ: Số 15 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100107099-053 - Người đại diện pháp luật: Trần Vinh Quang
Địa chỉ: Số 66 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Chi Nhánh Tây Nguyên - Tổng Công Ty 789 (Công Ty TNHH Một Thành Viên)

Mã số thuế: 0100107613-012 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Chương
Địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI ĐắK

Mã số thuế: 0100107638-036 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thành Huy
Địa chỉ: Khu vực sân bay Buôn Ma Thuột, đường Đam San, Xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

VIETTEL ĐắK LắK - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-052 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quảng Đà
Địa chỉ: Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Công ty bảo hiểm PJICO ĐắkLắk

Mã số thuế: 0100110768-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đạo Quán
Địa chỉ: 37 Trường Chinh, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BCA - THăNG LONG - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100110856-018 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tư An
Địa chỉ: Số 308 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100111948-073 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Số 35 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100112437-020 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Huyến
Địa chỉ: Số 06 đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Đắklắk

Mã số thuế: 0100112620-011 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, , TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100150619-042 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Duy
Địa chỉ: Số 17 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BAN Mê

Mã số thuế: 0100150619-184 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Đức
Địa chỉ: Số 41 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100230800-034 - Người đại diện pháp luật: Trần Kiên
Địa chỉ: Số 29 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100233488-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Ba
Địa chỉ: Số 27 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100233583-080 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Huy
Địa chỉ: Số 35-37 đường Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100283873-042 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Phụng
Địa chỉ: Số 37 đường Hai Bà Trưng, Phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk