Tìm kiếm
Có 122 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KHáNH SơN KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100686174-301 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 43 Lê Duẩn, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Anh

Mã số thuế: 4200322107 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thê
Địa chỉ: Đường số 2 Kim Đồng, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Công an huyện Khánh sơn

Mã số thuế: 4200339502 - Người đại diện pháp luật: guyễn Tiến
Địa chỉ: Thị trấn Tô hạp, , Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Chi cục thuế huyện Khánh Sơn

Mã số thuế: 4200351468-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Ngữ
Địa chỉ: TT Tô Hạp, , Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn

Mã số thuế: 4200367475 - Người đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Gia
Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa - Xã Sơn Trung, , Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Công ty TNHH Đăng Khoa

Mã số thuế: 4200436961 - Người đại diện pháp luật: Ngô Bá Thoan
Địa chỉ: 43- Lê Duẩn, khóm 2, TT Tô Hạp, , Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG HIếU

Mã số thuế: 4200461414 - Người đại diện pháp luật: Tô Quốc Thịnh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hạp Phú, số 12 đường Lạc Long Quân, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn

Mã số thuế: 4200504386 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khoa Trưởng
Địa chỉ: TDp Hạp Cường, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG PHươNG ĐàI

Mã số thuế: 4200521159 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bính
Địa chỉ: 04 Lạc Long Quân, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn

Mã số thuế: 4200668338 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quang Thiện
Địa chỉ: Thôn Ma O, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Huy Hoàng - Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu Quốc Hiếu

Mã số thuế: 4200705420-002 - Người đại diện pháp luật: Tô Quốc Hiếu
Địa chỉ: Thôn A Thi, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Huy Hoàng - Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu Quốc Hưng

Mã số thuế: 4200705420-003 - Người đại diện pháp luật: Tô Quốc Hưng
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 9, thôn Cam Khánh, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

DOANH NGHIệP Tư NHâN QUốC HưNG

Mã số thuế: 4200848813 - Người đại diện pháp luật: Tô Quốc Hoàng
Địa chỉ: Thôn Cam Khánh, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH XâY DựNG - SX - TM - DV NHâN THUậN

Mã số thuế: 4201017515 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: 05 Lê Duẩn, Tổ dân phố Hạp Phú, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SINH THáI KHáNH SơN

Mã số thuế: 4201080725 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bính
Địa chỉ: thôn Dốc Gạo, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Sơn

Mã số thuế: 4201095425 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thành
Địa chỉ: đường Lạc Long Quân, thị trấn Tô Hạp, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Phòng Tư pháp huyện Khánh Sơn

Mã số thuế: 4201126458 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thuy
Địa chỉ: Khu Liên cơ 1, 04 Đống Đa, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Phòng văn hoá thông tin huyện Khánh Sơn

Mã số thuế: 4201126465 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Khiêm
Địa chỉ: Lê Duẩn, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Phòng Nông nghiệp và PTNT Khánh Sơn

Mã số thuế: 4201126754 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Đống Đa, Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Trường tiểu học Ba Cụm Bắc

Mã số thuế: 4201126761 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Sức
Địa chỉ: Thôn Tha Mang, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa