Tìm kiếm
Có 556 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KIM ĐộNG HưNG YêN

Mã số thuế: 0100686174-828 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chư
Địa chỉ: Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư CôNG NGHIệP SAO KIM TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0101954588-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Cốc Ngang, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN LúA VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0102030638 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Cốc Ngang, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Phú Đông

Mã số thuế: 0102367134-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Quảng Lạc, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI VIệT NAM

Mã số thuế: 0102371821-005 - Người đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Quảng Lạc, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế THắNG LợI VIệT NAM

Mã số thuế: 0104231442-001 - Người đại diện pháp luật: Kong Xiong Fei
Địa chỉ: Thôn Đồng Lý, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TìNH THươNG - CHI NHáNH HưNG YêN, TỉNH Hư

Mã số thuế: 0104971045-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chung
Địa chỉ: Số 372, Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CHI NHáNH HưNG YêN - CôNG TY TNHH THươNG MạI PETROL CITY

Mã số thuế: 0105974987-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Quang
Địa chỉ: Thôn Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY TNHH T & T HưNG THịNH

Mã số thuế: 0106108483 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN HÙNG
Địa chỉ: Thôn An Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CHI NHáNH HưNG YêN - CôNG TY TNHH SNB VIệT NAM

Mã số thuế: 0106535855-001 - Người đại diện pháp luật: Khương Quốc Chung
Địa chỉ: Thôn Duyên Yên, Xã Ngọc Thanh, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư 229

Mã số thuế: 0106772750 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Cao Thắng
Địa chỉ: Thôn Phú Cốc, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN Số 1 Hạ TầNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0106857115 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Đắc
Địa chỉ: Thôn Mai Xá, Xã Song Mai, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NôNG SảN QUANG ANH

Mã số thuế: 0107027371 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Miên
Địa chỉ: Thôn Tạ Hạ, Xã Chính Nghĩa, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư UNI - POWER VIệT NAM

Mã số thuế: 0107320059 - Người đại diện pháp luật: Shao Jun
Địa chỉ: Thôn Tạ Trung, Xã Chính Nghĩa, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN AIG HOàNG GIA

Mã số thuế: 0107375410 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Minh Thành
Địa chỉ: Km 13, Quốc lộ 39A, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI Số 1 GIA LâM

Mã số thuế: 0107584238 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Phương Tòng, Xã Hùng An, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CHI NHáNH TạI HưNG YêN-CôNG TY TNHH THắP SáNG TRí TUệ VIệT

Mã số thuế: 0107715427-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Lan Phương
Địa chỉ: Thôn 3, Xóm Bông Hạ, Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CHI NHáNH HưNG YêN - CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư TIềN VIệT

Mã số thuế: 0107724076-004 - Người đại diện pháp luật: LÊ HỒNG CƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Đồng Lý, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CHI NHáNH HưNG YêN - CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC Và NộI THấT 365 PLUS

Mã số thuế: 0107987607-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Phương Tòng, Xã Hùng An, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN Q33 VIệT NAM

Mã số thuế: 0108560984 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn THị Huệ
Địa chỉ: Quốc lộ 39A, thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên