Tìm kiếm
Có 144 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BA Tơ QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-334 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm
Địa chỉ: Số 266 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phần Huyền Trang - Chi Nhánh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0200436178-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy
Địa chỉ: Xã Ba Bích, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Nhị Cảm

Mã số thuế: 4300103902 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nhị
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thôn Tài Năng, Thị trấn Ba Tơ, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP BA Tô

Mã số thuế: 4300197410 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Kim Bảy
Địa chỉ: KM 42 Xã Ba Tô, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG BA Tơ

Mã số thuế: 4300222106 - Người đại diện pháp luật: Trần Trường Hận
Địa chỉ: Thôn Hóc Kè, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP BA Tơ

Mã số thuế: 4300271103 - Người đại diện pháp luật: Phạm Mân
Địa chỉ: Km27 Quốc lộ 24, Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

UBND Thị Trấn Ba Tơ

Mã số thuế: 4300271209 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Y Ban Quý
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Phòng Tư Pháp Huyện Ba Tơ

Mã số thuế: 4300271223 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sinh
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Ba Vì

Mã số thuế: 4300271230 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Túc
Địa chỉ: Xã Ba Vì, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Tâm

Mã số thuế: 4300296933 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và CHế BIếN Gỗ ĐứC HạNH

Mã số thuế: 4300298955 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đức Hạnh
Địa chỉ: Tổ dân phố Đá Bàn, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY LắP CAO MUôN

Mã số thuế: 4300305779 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: 46 Trần Toại, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN NăM DượC

Mã số thuế: 4300321097 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dược
Địa chỉ: Thôn Tài Năng, Thị Trấn Ba Tơ, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Lâm Nghiệp Đại Nam

Mã số thuế: 4300332807 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Làng Teng, Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

DNTN Xí Nghiệp Xây Dựng Hoàng Huy

Mã số thuế: 4300337114 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thôn Hoàng Đồn, Thị Trấn ba Tơ, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Xuất Nhập Khẩu Trường Kỳ

Mã số thuế: 4300357209 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Minh Bảy
Địa chỉ: Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRUNG LIêM

Mã số thuế: 4300375825 - Người đại diện pháp luật: Dương Quang Hoa
Địa chỉ: Thôn Hương Chiên, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NHậT THảO

Mã số thuế: 4300387027 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Nhựt
Địa chỉ: Tổ DP số 4 TT BaTơ, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và CHế BIếN Gỗ HOàNG PHúC

Mã số thuế: 4300406632 - Người đại diện pháp luật: ĐẶNG VĂN PHÚC
Địa chỉ: Tổ dân phố Đá Bàn, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Anh Đức

Mã số thuế: 4300408703 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ái
Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Thị trấn Ba Tơ, , Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi