Tìm kiếm
Có 1.151 kết quả tìm kiếm
CôNG TY NHIệT ĐIệN THáI BìNH - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-012 - Người đại diện pháp luật: Tạ Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Chỉ Thiện, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2

Mã số thuế: 0100681592-030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Hưởng
Địa chỉ: Mỹ Lộc, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THáI THụY THáI BìNH

Mã số thuế: 0100686174-890 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Viễn
Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CHI NHáNH THáI BìNH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & XâY DựNG Hà THàNH - UDIC

Mã số thuế: 0101256544-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhưỡng
Địa chỉ: Nhà ông Hải, bến đò Gảnh, thôn Trường Xuân, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Tư Vấn Xây Dựng - Thí Nghiệm Và Kiểm Định Las-Xd 766

Mã số thuế: 0102847814-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bích
Địa chỉ: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 - Xóm 3, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CASARO MIềN BắC TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0103674360-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Dương Hồng Thủy, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY DựNG VIệT HàN

Mã số thuế: 0104660794 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thê
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thụy Sơn, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MAY XUấT KHẩU SIL - HAN TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0105321804-003 - Người đại diện pháp luật: Phí Văn Thiết
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thái Dương, Xã Dương Hồng Thủy, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nông Thôn Mới Việt Nam - Chi Nhánh Tại Thái Bình

Mã số thuế: 0105481974-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Huy
Địa chỉ: Lô diện tích 2143,5 m2, thôn Đông Hưng, , Huyện Thái Thụy, Thái Bình

Công Ty TNHH Hóa Nông Bjc Việt Nam

Mã số thuế: 0105834651 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Kiên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Hùng, thôn Hổ Đội 4, , Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU ĐôNG NAM á

Mã số thuế: 0105896778 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Thanh Hiền
Địa chỉ: Số nhà 132, khu 5, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Thương Mại Minh Anh Tại Thái Bình

Mã số thuế: 0106011724-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Huy, xóm 2, thôn Hệ, Xã Thụy Ninh, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CHI NHáNH THáI BìNH - CôNG TY TNHH XâY DựNG Và VậT LIệU MK

Mã số thuế: 0106015905-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Trường
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Hải, thôn Tân Tiến, Xã Thái Đô, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN CấP NướC TUấN LâM

Mã số thuế: 0106220950 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu Hằng
Địa chỉ: Thôn Thùy Dương, Xã Hòa An, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CHI NHáNH THáI HòA - CôNG TY Cổ PHầN CấP NướC TUấN LâM

Mã số thuế: 0106220950-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Thắng
Địa chỉ: Nhà máy nước sạch, Xã Hòa An, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & PHáT TRIểN NôNG NGHIệP INDO VINA VIệT NAM - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0107413289-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Nhà bà Tạ Thị Nhừ, xóm 3, , Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI D&L VIệT NAM

Mã số thuế: 0107550870 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Lô 1, Cụm Công nghiệp Mỹ Xuyên, Xã Thái Xuyên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CHI NHáNH THáI BìNH- CôNG TY TNHH THươNG MạI D&L VIệT NAM

Mã số thuế: 0107550870-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Lô 1, Khu Công nghiệp Mỹ Xuyên, Xã Thái Xuyên, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CôNG TY TNHH THựC PHẩM SạCH VIệT HAND

Mã số thuế: 0107653428 - Người đại diện pháp luật: Trần Hưng Việt
Địa chỉ: Nhà ông Trần Hưng Việt, Thôn Cao Dương Thượng, Xã Thụy Hưng, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN TVõ - CONCEPT

Mã số thuế: 0107946512 - Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Thương
Địa chỉ: Thôn Hoa Quận, Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thụy, Thái Bình