Tìm kiếm
Có 138 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN HưNG LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-147 - Người đại diện pháp luật: Phan Đắc Nhâm
Địa chỉ: Số 26A, Đường 3/2, Khu phố Gò Thuyền, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI LONG AN - CửA HàNG XăNG DầU Số 32

Mã số thuế: 0312985881-026 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Thửa đất số 784, Tờ bản đồ số 9, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI LONG AN - CửA HàNG XăNG DầU Số 34

Mã số thuế: 0312985881-034 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Số 29, ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XăNG DầU TMC- CửA HàNG XăNG DầU TâN HưNG

Mã số thuế: 0313704124-004 - Người đại diện pháp luật: Tưởng Mạnh Thắng
Địa chỉ: Số 95, Tỉnh lộ 831, ấp Cái Tràm, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng, Long An

CôNG TY TNHH THươNG MạI TRIềU Võ PETRO - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0314040148-001 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ HUYỀN PHƯƠNG
Địa chỉ: Tỉnh lộ 831, ấp 5, Xã Vĩnh Châu B, Huyện Tân Hưng, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU NAM SàI GòN TạI LONG AN- CửA HàNG XăNG DầU Số 1

Mã số thuế: 0314149272-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trung
Địa chỉ: Số 04 Đường 3/2, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An

CHI NHáNH Tư CUôNG TỉNH LONG AN - CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU SảN XUấT PHâN BóN Và HóA CHấT VạN T

Mã số thuế: 0314226304-004 - Người đại diện pháp luật: Phù Mỹ Linh
Địa chỉ: 177 ấp Ngã Tư, Xã Hưng Điền B, Huyện Tân Hưng, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Phước Lộc

Mã số thuế: 1100144085 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Địa chỉ: Khu Phố Gò Thuyền, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU NăM ĐếN

Mã số thuế: 1100184786 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đến
Địa chỉ: số 319, ấp 5, Xã Vĩnh Bửu, Huyện Tân Hưng, Long An

CôNG TY TNHH MTV TáM MAI

Mã số thuế: 1100185194 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Mai
Địa chỉ: Số 09, Đường Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Lợi

Mã số thuế: 1100188413 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Lợi
Địa chỉ: Số 42, ấp Hưng Trung, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng, Long An

CôNG TY TNHH TáM DữNG

Mã số thuế: 1100227246 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Dững
Địa chỉ: ấp Kinh Mới, Xã Hưng Điền B, Huyện Tân Hưng, Long An

Chi Cục Thuế Tân Hưng

Mã số thuế: 1100363520-014 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân Hưng, , Huyện Tân Hưng, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Nhật

Mã số thuế: 1100415440 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Vân
Địa chỉ: Lô 7C2, Nội ô thị trấn Tân Hưng, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An

DOANH NGHIệP Tư NHâN Lê MAI PHươNG

Mã số thuế: 1100481242 - Người đại diện pháp luật: Đặng Minh Dương
Địa chỉ: ấp Cả Môn, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng, Long An

CôNG TY TNHH ĐT XD TM DV TRâM ANH

Mã số thuế: 1100504563 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hân
Địa chỉ: Số 24 Đường Hoàng Hoa Thám, Khóm Chợ, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sáng

Mã số thuế: 1100506264 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sáng
Địa chỉ: Lô 31, khu 3F, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An

CôNG TY TNHH XD TM BìNH TRANG

Mã số thuế: 1100531461 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Bình
Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố Gò Thuyền A, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An

CôNG TY TNHH HAI HậN

Mã số thuế: 1100580437 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Hận
Địa chỉ: Số 111, ấp 1, Xã Thạnh Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An

CôNG TY TNHH XD TM DV QUANG HồNG

Mã số thuế: 1100591968 - Người đại diện pháp luật: Võ Quang Hồng
Địa chỉ: Số 16 đường 30/4, khu phố Gò Thuyền, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Long An