Tìm kiếm
Có 459 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HớN QUảN TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-746 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Trung
Địa chỉ: Quốc lộ 13, ấp 2, Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI ĐạI MINH VượNG

Mã số thuế: 0105974433-001 - Người đại diện pháp luật: Kiều Văn Mười
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Quản Lợi A, Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DU LịCH Và XUấT NHậP KHẩU VIệT NAM

Mã số thuế: 0106773433-001 - Người đại diện pháp luật: VŨ ANH PHÚ
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 5, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG NăNG LượNG ĐạI MINH VượNG

Mã số thuế: 0108020876-001 - Người đại diện pháp luật: Kiều Văn Mười
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Quản Lợi A, Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN THIêN LộC THươNG

Mã số thuế: 0302776818 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tiết
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI- DịCH Vụ - DU LịCH 932

Mã số thuế: 0303150452 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Phương
Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐịA ốC HOA ĐàO

Mã số thuế: 0304062022-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Đang
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Văn Hiên 1, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CHI NHáNH NHà MáY SảN XUấT CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HợP TáC THươNG MạI PHâN BóN THIêN Kỷ PHáT

Mã số thuế: 0306012436-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thuý
Địa chỉ: ấp Bù Dinh, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN HàNG HóA VIếT - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0309386969-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Chính
Địa chỉ: 283 ấp 5, Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Chi Nhánh 1 - Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp

Mã số thuế: 0309421902-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Xã Minh Đức, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Hồ Thiên Nga

Mã số thuế: 0309708172-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Bảo Quỳnh
Địa chỉ: ấp 1, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CHI NHáNH 4 CôNG TY TNHH SảN XUấT TRầM HươNG VIệT NAM - XưởNG SảN XUấT TRà TRầM HươNG

Mã số thuế: 0312100338-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trí
Địa chỉ: ấp 5, Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Chi Nhánh Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Huệ

Mã số thuế: 0312240568-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huệ
Địa chỉ: 209 ấp 2, X.Tân Khai, Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Hướng Dương

Mã số thuế: 0312258692-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thảo Châu
Địa chỉ: Số 177, ấp Chà Là, Xã Thanh Bình, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Luật TNHH Một Thành Viên Tín Và Tâm

Mã số thuế: 0312636947-001 - Người đại diện pháp luật: Đăng Khoa Nam
Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH ANH CáT HòA

Mã số thuế: 0312742945-003 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thửa 82, ấp Xa Lách, Xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH CHăN NUôI TâN TIếN PHáT

Mã số thuế: 0312808836-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tường
Địa chỉ: Tổ 3, ấp 4, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG AN PHú THảO ĐIềN - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0313517244-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Thịnh
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Sóc Ruộng 1, Xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DầU NHớT Và HóA CHấT KHANG VIệT - TRạM XăNG DầU MINH TâM

Mã số thuế: 0313838939-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đoàn
Địa chỉ: Tổ 6, ấp 1, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CôNG TY TNHH PHANCO - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0314130497-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Như
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Chà Lon, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản, Bình Phước