Tìm kiếm
Có 5.977 kết quả tìm kiếm
Phân Viện Nghiên Cứu Cơ Khí

Mã số thuế: 0100100110-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Hà
Địa chỉ: 15/28-15/30 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ NUôI TRồNG THủY SảN Hạ LONG (TP. Hà NộI)

Mã số thuế: 0100102950-009 - Người đại diện pháp luật: Cao Xuân Tuấn
Địa chỉ: 17 Đường Số 45 P.06, Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TạI TP Hồ CHí MINH TổNG CôNG TY VậT Tư NôNG NGHIệP - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 0100104468-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Tiến
Địa chỉ: Số 134 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU TổNG HợP I VIệT NAM - ( THàNH PHố Hà NộI )

Mã số thuế: 0100107490-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Hoàng
Địa chỉ: 26B Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN VINAFCO - CHI NHáNH MIềN NAM

Mã số thuế: 0100108504-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan Hương
Địa chỉ: Số 53-55 Đường 41, Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HãNG KIểM TOáN AASC

Mã số thuế: 0100111105-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 4, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH 4 THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100111948-053 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khoa Đức Anh
Địa chỉ: 57-59 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TIếP VậN THăNG LONG TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100112691-002 - Người đại diện pháp luật: Yohei Watanabe
Địa chỉ: Tầng 2, số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí - ĐIệN - ĐIệN Tử TàU THủY

Mã số thuế: 0100113487-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Phi Hùng
Địa chỉ: 54 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Biển Đông

Mã số thuế: 0100113705-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Cường
Địa chỉ: 84-86 Nguyễn Trường Tộ P.12, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HBP PROJECT MANAGEMENT

Mã số thuế: 0100114233 - Người đại diện pháp luật: Sam William Stevenson
Địa chỉ: Lầu 6, Cao ốc Đinh Lễ, số 01 đường Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ABB POWER GRIDS VIệT NAM TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100114441-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Đại Dương
Địa chỉ: Ree Tower, Số 9, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIệT NAM

Mã số thuế: 0100114522-001 - Người đại diện pháp luật: Ashwini Nagpal
Địa chỉ: Tầng 18 Tòa nhà E.Town Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Sài Gòn

Mã số thuế: 0100150619-119 - Người đại diện pháp luật: Lê Vũ Hùng
Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH 4

Mã số thuế: 0100686174-028 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Hùng
Địa chỉ: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1 và tầng 2 cao ốc H2 Hoàng Diệu, Phường 08, Quận 4, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MSLGROUP (VIệT NAM)

Mã số thuế: 0100778756 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mai Hương
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà E.Town Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KERRY EXPRESS (VIệT NAM)

Mã số thuế: 0101104372 - Người đại diện pháp luật: Cheng Man Hin
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ARCHETYPE VIệT NAM

Mã số thuế: 0101292447 - Người đại diện pháp luật: Pierre- Jean Michel Francois M
Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Ree Tower, Số 9, Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ARCHETYPE VIệT NAM

Mã số thuế: 0101292447-001 - Người đại diện pháp luật: David Martin Ruiz
Địa chỉ: Số 9, đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Tiếp Vận Đông Nam

Mã số thuế: 0101423065-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huyền Ly
Địa chỉ: 31 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh