Tìm kiếm
Có 2.088 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100101308-034 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Lô L2-05 tầng 1, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Vĩnh Long, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100108656-022 - Người đại diện pháp luật: Mai Hồng Triệu
Địa chỉ: Số 273 đườngTrần Đại Nghĩa, khóm 5, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

VIETTEL VĩNH LONG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-042 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hải Duong
Địa chỉ: Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Chi Cục Đăng Kiểm Vĩnh Long

Mã số thuế: 0100109120-033 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 10/2 Đinh Tiên Hoàng, Khóm 4, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100111948-039 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thành Lộc
Địa chỉ: Số 1C đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG VĩNH LONG - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-022 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lương Ngọc
Địa chỉ: Số 03 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100112437-079 - Người đại diện pháp luật: Phan Võ Phước Khánh
Địa chỉ: Số 5C đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH LONG (ĐượC CHUYểN ĐổI Từ

Mã số thuế: 0100150619-060 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Hiếu
Địa chỉ: Số 15A đường Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100230800-045 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kiều Nga
Địa chỉ: Số 3F+3G đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH VĩNH LONG (TêN Cũ: NGâN HàNG THươNG Mạ

Mã số thuế: 0100233583-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phúc
Địa chỉ: Số 53 A đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100283873-119 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Hùng
Địa chỉ: Số 1D-1E đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100365621-020 - Người đại diện pháp luật: Trần Tấn Hoài
Địa chỉ: Tầng L1-K8 Trung tâm thương mại Vincom Plaza Vĩnh Long, số 5, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100520429-046 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: 67/19B Phó Cơ Điều, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH VĩNH LONG (TêN Cũ: CôNG TY T

Mã số thuế: 0100686174-095 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Chánh
Địa chỉ: Số 28 đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100686174-638 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Toán
Địa chỉ: Số 14 đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 9 - Chi Nhánh Mobifone Tỉnh Vĩnh

Mã số thuế: 0100686209-030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đoàn
Địa chỉ: Số 150, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh Vĩnh long

Mã số thuế: 0100695387-054 - Người đại diện pháp luật: Trần Hùng
Địa chỉ: Số 1B Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Cửu Long

Mã số thuế: 0100787888-021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Số 05 đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐạI CHúNG VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0101057919-031 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Hận
Địa chỉ: Số 54 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Công ty Bảo Việt Vĩnh Long

Mã số thuế: 0101527385-058 - Người đại diện pháp luật: Ninh Duy Phương
Địa chỉ: Số 1A Đinh Tiền Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long