Tìm kiếm
Có 503 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THANH THủY Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-700 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Kien
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Vị XUYêN Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-702 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuyết
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Bách

Mã số thuế: 0101850557 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đình Bắc.
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN KINH Tế ĐạI BảO - CHI NHáNH Hà GIANG

Mã số thuế: 0102134242-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Đấu
Địa chỉ: Tổ 16, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Chi Nhánh Hà Giang - Công Ty Cổ Phần Việt Sơn Lâm

Mã số thuế: 0104079244-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Quân
Địa chỉ: Số nhà 30, tổ 10, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN PHâN PHốI TOP ONE

Mã số thuế: 0106121967 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khá
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN LâM NôNG SảN THựC PHẩM Hà GIANG

Mã số thuế: 0107249663 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khá
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ECOCONS Hà NộI

Mã số thuế: 0107866641 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Uẩn
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LIêN DOANH NANO 4.0

Mã số thuế: 0108475016-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tân
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN MIễN THUế HALO - CHI NHáNH Hà GIANG

Mã số thuế: 0108720211-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga
Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, thôn Giang Nam, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐạI DươNG - CHI NHáNH Hà GIANG

Mã số thuế: 0201910055-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Băng
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Vạn Đức

Mã số thuế: 0305437757 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khang.
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Xanh Việt Nam Tại Hà Giang

Mã số thuế: 0313731720-001 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 16, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CôNG TY TNHH TRUNG KIêN - CHI NHáNH TỉNH Hà GIANG

Mã số thuế: 2300278296-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị The
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CôNG TY TNHH TRUNG LINH PHáT - CHI NHáNH Hà GIANG

Mã số thuế: 2700522686-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CôNG TY Cổ PHầN CHăN NUôI Hà GIANG 1

Mã số thuế: 2700789626 - Người đại diện pháp luật: Triệu Tiến Duẩn
Địa chỉ: Thôn Nặm Quăng, Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Và MôI TRườNG VIệT NAM

Mã số thuế: 4601292139-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Siêu Thị Đồng Tiến Tại Vị Xuyên

Mã số thuế: 4900736022-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy Hà
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MạNH BìNH MINH

Mã số thuế: 5000701131-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hùng Cường

Mã số thuế: 5100107612 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Km 17, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang