Tìm kiếm
Có 1.687 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN DệT 10/10 - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100100590-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bản
Địa chỉ: Thôn Phan Bôi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Hà NộI - CôNG TY Cổ PHầN TạI TỉNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100101273-009 - Người đại diện pháp luật: Phạm Sơn Tùng
Địa chỉ: Tổ dân phố Trại, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN SơN TổNG HợP Hà NộI - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100103619-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện ái
Địa chỉ: Khu công nghiệp Minh Đức, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CHI NHáNH CHăN NUôI Mỹ VăN -TổNG CôNG TY CHăN NUôI VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100104443-006 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không

Mã số thuế: 0100108092-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Huy Huệ
Địa chỉ: Thôn Đọ, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Trường Cao đẳng nghề dịch vụ Bảo Sơn

Mã số thuế: 0100108092-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Phi
Địa chỉ: ., Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Trạm xăng dầu số 2

Mã số thuế: 0100108688-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Điện Tử Giảng Võ Tại Tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100109603-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Phương
Địa chỉ: Thôn Đọ, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Công ty bảo hiểm PJICO Hưng Yên

Mã số thuế: 0100110768-052 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thửa đất số 86, Tờ bản đồ số 10, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC HưNG YêN

Mã số thuế: 0100111948-123 - Người đại diện pháp luật: Đồng Xuân Nam
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100112437-053 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cao Cường
Địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Công Hoan, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH TIếP VậN THăNG LONG - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100112691-004 - Người đại diện pháp luật: TAKAHIRO GAMAN
Địa chỉ: Lô đất số F4 và F5, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100230800-017 - Người đại diện pháp luật: Trần Bảo Sơn
Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Bình, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Chi nhánh công ty TNHH Hoàng Hợp

Mã số thuế: 0100367202-009 - Người đại diện pháp luật: Phạm Chí Hoà
Địa chỉ: Tổ Dp Phan Bôi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT, XUấT NHậP KHẩU Và XâY DựNG Hà NộI

Mã số thuế: 0100520468-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Quí Hùng
Địa chỉ: Tổ dân phố Bến, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG LONG

Mã số thuế: 0100575234-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Đọ, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HưNG YêN II

Mã số thuế: 0100686174-085 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Ngạn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã Mỹ HàO HưNG YêN II

Mã số thuế: 0100686174-820 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Mậu
Địa chỉ: Số 1246 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA THốNG NHấT

Mã số thuế: 0100828100-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Tâm
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU MAY ANH Vũ

Mã số thuế: 0100952926 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Phương Hoa
Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Nhuế, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên