Tìm kiếm
Có 425 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đa Lộc

Mã số thuế: 0100598866-003 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Tân Đức, , Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Hàm Tân Bình Thuận

Mã số thuế: 0100686174-281 - Người đại diện pháp luật: Phan Bá Cường
Địa chỉ: Khu phố 2, Km46, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Sao Sáng

Mã số thuế: 0302130277-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Trà Vĩnh
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Điện năng lượng mặt trời mái nhà xưởng trụ điện- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Mã số thuế: 0302348354-005 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: thôn Đông Thuận, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Điện NLMT mái nhà xưởng cống ly tâm và nhà tập thể-Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Mã số thuế: 0302348354-006 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: thôn Đông Thuận, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Điện NLMT mái nhà kho chứa thành phẩm - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Mã số thuế: 0302348354-007 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: thôn Đông Thuận, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Điện NLMT mái nhà xưởng gạch BLOCK - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn

Mã số thuế: 0302348354-008 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: thôn Đông Thuận, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI SảN XUấT THựC PHẩM H&B

Mã số thuế: 0302582900-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Vân
Địa chỉ: 1146 Quốc lộ 55, thôn Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Cần Giờ - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 12

Mã số thuế: 0302596283-020 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Miên Mỹ

Mã số thuế: 0302914659-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Ngọc
Địa chỉ: Thôn Bàu Giêng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN NGâN HOA

Mã số thuế: 0302918974-002 - Người đại diện pháp luật: Vy Đức Hạnh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Điện NLMT mái nhà xưởng cơ khí - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ TABVIET

Mã số thuế: 0302919897-001 - Người đại diện pháp luật: Phùng Thị Thu Thủy
Địa chỉ: thôn Đông Thuận, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CôNG TY CP Cổ KIM Mỹ NGHệ

Mã số thuế: 0304316622 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Hà Lãng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

NHậT VIệT - CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHà VIệT HOàN HảO

Mã số thuế: 0305366383-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bẩy
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn 5, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HạT GIốNG TâN LộC PHáT

Mã số thuế: 0305905123-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quốc Trưởng
Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Cao Thành Phát

Mã số thuế: 0308833188 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Kính
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Chi Nhánh Siêu Thị Giá Rẻ - Công Ty TNHH Chăn Nuôi Con Cừu Sạch

Mã số thuế: 0312370158-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức ái
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHăN NUôI TâN TIếN PHáT

Mã số thuế: 0312808836-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tường
Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CHI NHáNH BìNH THUậN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI & DịCH Vụ HưNG PHáT TàI

Mã số thuế: 0312817710-002 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH HỮU PHƯƠNG
Địa chỉ: Đường 339, khu phố 1, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TâN SơN NHấT - LAM HồNG - CHI NHáNH TạI HàM TâN

Mã số thuế: 0312943190-002 - Người đại diện pháp luật: Tran Duc Hieu
Địa chỉ: Thôn Phò Trì, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận