Tìm kiếm
Có 4.864 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN VậT Tư

Mã số thuế: 0100100417-030 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tấn
Địa chỉ: 508 Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN I - NHà MáY KếT CấU THéP YêN THườNG

Mã số thuế: 0100100745-017 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Yên Khê, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN GIầY NGọC Hà

Mã số thuế: 0100100833 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Phúc
Địa chỉ: Thôn Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CôNG TY VậT Tư HóA CHấT Mỏ Hà NộI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ - VINACOMIN

Mã số thuế: 0100101072-007 - Người đại diện pháp luật: Triệu Đức Quảng
Địa chỉ: Lô CN 02-4 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC GIA LâM

Mã số thuế: 0100101114-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Haprosimex- nhà máy dệt kim Haprosimex

Mã số thuế: 0100101724-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cự Tẩm
Địa chỉ: Khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, , Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Xí NGHIệP VậT Tư VậN TảI HóA CHấT - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và XUấT NHậP KHẩU HOá CHấT

Mã số thuế: 0100102414-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bình
Địa chỉ: 518 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Sứ BáT TRàNG

Mã số thuế: 0100102622 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lưu
Địa chỉ: Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CHI NHáNH VIệT HUNG - CôNG TY Cổ PHầN Sứ BáT TRàNG

Mã số thuế: 0100102622-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên thiết bị áp lực siêu lạnh Việt Nam

Mã số thuế: 0100103016-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Đình Hợp
Địa chỉ: Ngõ 484 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, , Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí XâY DựNG Và Tư VấN THIếT Kế 30-4

Mã số thuế: 0100104235 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Phóng
Địa chỉ: Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư 122 VĩNH THịNH

Mã số thuế: 0100104676 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Huân
Địa chỉ: Số 11/670, Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐườNG Bộ 240

Mã số thuế: 0100104718 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Tổ dân phố đường 5, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Xí Nghiệp Đầu Máy Yên Viên

Mã số thuế: 0100105052-037 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thái
Địa chỉ: Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Đường Sắt - Xí Nghiệp Vận Tải Và Dịch Vụ Yên Viên

Mã số thuế: 0100105207-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Anh
Địa chỉ: Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NướC SạCH Số 2 Hà NộI - TRUNG TâM KIểM ĐịNH, SửA CHữA ĐồNG Hồ ĐO NướC

Mã số thuế: 0100106088-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Quân
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Trung tâm dạy nghề lái xe đình xuyên

Mã số thuế: 0100106137-007 - Người đại diện pháp luật: Đặng Lê Hoa
Địa chỉ: thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, , Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Đường Sắt Hà Nội - Xí Nghiệp Đầu Máy Yên Viên

Mã số thuế: 0100106264-015 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thái
Địa chỉ: Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

CôNG TY Cô� PHâ�N VâÊT LIêÊU CHIÊU Lư�A VIGLACERA Câ�U ĐUô�NG

Mã số thuế: 0100106560 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Dương
Địa chỉ: Số 59, đường Thiên Đức, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên dây & cáp điện ELMACO

Mã số thuế: 0100106634-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Gia Hưng
Địa chỉ: 92 đường Đức Giang, , Huyện Gia Lâm, Hà Nội