Tìm kiếm
Có 250 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KHáNH VĩNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100686174-738 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lợi
Địa chỉ: 149 Hùng Vương, Thị trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Trung tâm y tế Khánh Vĩnh

Mã số thuế: 4200281806 - Người đại diện pháp luật: Lê Phán
Địa chỉ: 21- Đường 2/8- TT khánh Vĩnh, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Dntn Xí Nghiệp Xây Dựng Cơ Bản Hiệp Khánh

Mã số thuế: 4200315082 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hiệp
Địa chỉ: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Huyện Khánh Vĩnh - Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200351468-007 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Khánh Vĩnh, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Chi cục thi hành án huyện Khánh Vĩnh

Mã số thuế: 4200367468 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 94-Đường 2/8-TT Khánh Vĩnh, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND TT Khánh Vĩnh

Mã số thuế: 4200372891 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Phương
Địa chỉ: 19- Đường 2/8-Thị trấn Khánh Vĩnh, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Trạm chăn nuôi và thú y huyện Khánh Vĩnh

Mã số thuế: 4200431988 - Người đại diện pháp luật: Đinh Kim Cương
Địa chỉ: đường 2/8, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND xã Liên Sang

Mã số thuế: 4200431995 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Liên Sang, Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Nghiệp Trầm Hương

Mã số thuế: 4200436471 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Bến Khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND xã sông Cầu

Mã số thuế: 4200436954 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC HOA
Địa chỉ: UBND xã Sông Cầu, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND xã Khánh Bình

Mã số thuế: 4200441577 - Người đại diện pháp luật: Phan Đình Tuyến
Địa chỉ: thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND xã Khánh Đông

Mã số thuế: 4200441584 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: thôn Suối Câu, xã Khánh Đông, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND xã Cầu Bà

Mã số thuế: 4200441785 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Sung
Địa chỉ: xã Cầu bà, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND xã Khánh Phú

Mã số thuế: 4200445701 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND xã Khánh Thành

Mã số thuế: 4200445719 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Khánh Thành
Địa chỉ: Thôn Tà Mơ, Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND xã Giang Ly

Mã số thuế: 4200449255 - Người đại diện pháp luật: Cà Lang
Địa chỉ: Thôn Gia Lố, xã Giang Ly, Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Phòng tư pháp huyện Khánh Vĩnh

Mã số thuế: 4200478753 - Người đại diện pháp luật: Phan Viết Hậu
Địa chỉ: 94 đường 2/8 TT Khánh Vĩnh, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Phòng Nông nghiệp Tài nguyên và Môi trường

Mã số thuế: 4200484605 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàng
Địa chỉ: Đường Cao văn Bé, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

UBND xã Khánh Thượng

Mã số thuế: 4200490172 - Người đại diện pháp luật: pi năng thảo
Địa chỉ: Xã Khánh Thượng, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

BQL Công trình Công cộng và Môi Trường Khánh Vĩnh

Mã số thuế: 4200497026 - Người đại diện pháp luật: Phan Hải Đăng
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Khánh Vĩnh, , Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa