Tìm kiếm
Có 118 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Quản Bạ Hà Giang

Mã số thuế: 0100686174-645 - Người đại diện pháp luật: Phí Hải Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN 307 Hà GIANG

Mã số thuế: 5100135673 - Người đại diện pháp luật: Trần xuân Thị
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND xã Quản bạ

Mã số thuế: 5100136620 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Quản bạ, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND xã Lùng tám

Mã số thuế: 5100136638 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Lùng tám, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND xã Thanh vân

Mã số thuế: 5100136645 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh vân, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND xã Quyết tiến

Mã số thuế: 5100136652 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Kiên
Địa chỉ: Xã Quyết tiến, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND xã Đông hà

Mã số thuế: 5100136677 - Người đại diện pháp luật: Lệnh Phong Điền
Địa chỉ: Xã Đông hà, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND xã Tùng vài

Mã số thuế: 5100136684 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tùng vài, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

Chi cục thuế Quản Bạ

Mã số thuế: 5100137825-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Tấn
Địa chỉ: Thị Trấn Tam Sơn, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Sơn

Mã số thuế: 5100158127 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thư
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN 567

Mã số thuế: 5100158568 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: ., Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND thị trấn Tam sơn

Mã số thuế: 5100167354 - Người đại diện pháp luật: Lệnh phong Điền
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

Phòng tư pháp

Mã số thuế: 5100167379 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND Xã Thái An

Mã số thuế: 5100167851 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trụ sở UBND Xã Thái an, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND Xã Bát Đại sơn

Mã số thuế: 5100167869 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Bát Đại sơn, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND Xã Nghĩa Thuận

Mã số thuế: 5100167876 - Người đại diện pháp luật: Phan Thông Quyết
Địa chỉ: Trụ sở UB xã nghĩa thuận, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND xã Cao Mã Pờ

Mã số thuế: 5100167883 - Người đại diện pháp luật: Lệnh đình Quyến
Địa chỉ: Trụ sở UBND Xã Cao Mã Pờ, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND Xã Cán tỷ

Mã số thuế: 5100167890 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trụ sở UBND Xã cán tỷ, , Huyện Quản Bạ, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Trường

Mã số thuế: 5100169785 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Bảy
Địa chỉ: SN 02 Tổ 2 TT Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DUY THàNH

Mã số thuế: 5100173421 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Duy Thọ.
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang