Tìm kiếm
Có 10.721 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh 8 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100111948-057 - Người đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Thu
Địa chỉ: 1073 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH ĐIềN SàI GòN

Mã số thuế: 0100150619-212 - Người đại diện pháp luật: Hồ Quang Viễn
Địa chỉ: số 230-232-234 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH 8

Mã số thuế: 0100686174-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Quân
Địa chỉ: 925, 925 (ABCD) Tạ Quang Bửu (cụ thể: 925,925A,925B,925C,925, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị IN SPM (TêN Cũ : CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI PHụ TùNG THIếT Bị

Mã số thuế: 0100776928-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Đông
Địa chỉ: 109/26 Dương Bá Trạc P.01, Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MAI LINH MIềN BắC (THàNH PHố Hà NộI)

Mã số thuế: 0101149623-005 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bằng
Địa chỉ: 1026 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HóA CHấT Và THIếT Bị THIêN BìNH

Mã số thuế: 0101288666-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Chí Hiếu
Địa chỉ: 162A Đường 41, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN DIêN HồNG - CHI NHáNH THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0101292214-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Số 962 Đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH ứng Dụng Khoa Học Kỹ Thuật Cúc Phương

Mã số thuế: 0101389199-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tiến
Địa chỉ: 9/11B1 Chánh Hưng, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Phân Viện Pháp Y Quốc Gia Tại TPHCM

Mã số thuế: 0101500584-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nhự
Địa chỉ: 159 Hưng Phú P.8, Phường 8, Quận 8, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH MIềN NAM - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SảN XUấT Và CôNG NGHệ GIA LINH

Mã số thuế: 0101511402-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Anh
Địa chỉ: 289 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Đức Nam

Mã số thuế: 0101806759-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: 61/35 Đường số 783 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đại Đồng (TP Hà Nội)

Mã số thuế: 0101901917-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Kim Dung
Địa chỉ: 109/24/1/18 Dương Bá Trạc P.01, Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Lữ HàNH CộI NGUồN VIệT

Mã số thuế: 0102388399 - Người đại diện pháp luật: Thân Đức Mạnh
Địa chỉ: 45 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Cns - Chi Nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0103542639-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Phong
Địa chỉ: Số 76 Đông Hồ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Sông Đà-Việt Hà

Mã số thuế: 0104220391-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Huy
Địa chỉ: số 1, đường 48, Khu thương mại Bảo Châu, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ZHAN WANG VIệT NAM

Mã số thuế: 0104989042 - Người đại diện pháp luật: Chen, An � Chung
Địa chỉ: 169/29 Đường 204 Khu Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NăNG LượNG GIó VIệT NAM WPV

Mã số thuế: 0105052492 - Người đại diện pháp luật: Tạ Bá Tùng
Địa chỉ: Số 43, Đường 817 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Số Việt Nam

Mã số thuế: 0105281809-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thanh Nam
Địa chỉ: 1026 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ DượC PHẩM NAFACO - CHI NHáNH TP. Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0105284084-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: 18 Đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Sản Xuất Dược Phẩm An Phú

Mã số thuế: 0105904108-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Chi
Địa chỉ: 823 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh