Tìm kiếm
Có 601 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - PHáT TRIểN TâM SINH NGHĩA TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0304374871-003 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức Thắng
Địa chỉ: Nhà máy xử lý rác số: 1/74 ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI KUMHO SAMCO BUSLINES TạI HUYệN HòN ĐấT - TỉNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0305308215-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến
Địa chỉ: Số 158 khu phố Tri Tôn, tổ 12, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nam Hà - Chi Nhánh Kiên Giang

Mã số thuế: 0305446261-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Nam
Địa chỉ: Số 03, ấp Bình Thuận, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN THUNG LũNG XANH

Mã số thuế: 0306184033 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Số 99, Tổ 2, ấp Bến Đá, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

CửA HàNG FPTSHOP KIêN GIANG 8 - CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT

Mã số thuế: 0311609355-144 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Điệp
Địa chỉ: Lô 1 đường Số 8, khu phố Thị Tứ, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Minh Mẫn

Mã số thuế: 0313030933-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Trang
Địa chỉ: Số 51, ấp Hưng Giang, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI HAPICO

Mã số thuế: 0313313829-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Quốc Tuấn
Địa chỉ: Tổ 3 ấp Mỹ Phú, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

CôNG TY TNHH AN MộC FARM

Mã số thuế: 0316281075 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Võ Linh Đa
Địa chỉ: Số 299/15, tổ 4, ấp Cản Đất, Xã Mỹ Thuận, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Mỹ Hòa 15

Mã số thuế: 1600638237-014 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Tân
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Hiệp Bình, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG SảN VạN THàNH LợI

Mã số thuế: 1601899369-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Quốc Tuấn
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Mỹ Phú, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VY LộC PHáT - CHI NHáNH HòN SóC

Mã số thuế: 1601984198-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Số 80, ấp Bến Đá, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Chi Nhánh DNTN Diệu Quang

Mã số thuế: 1700000222-003 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Phước Lếnh
Địa chỉ: Số 558A, ấp Bình Thuận, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HảI SơN HòN ĐấT

Mã số thuế: 1700000857 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hiền
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Thị Tứ, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HUYềN THANH TRUNG

Mã số thuế: 1700000864 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Trung
Địa chỉ: Số 129, Quốc Lộ 80, ấp Thuận Hòa, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

DNTN Tư Lùng

Mã số thuế: 1700006489 - Người đại diện pháp luật: Thái Thị Kim Em
Địa chỉ: 1491 Tổ 15 - ấp Lình Huỳnh xã Lình Huỳnh, Xã Lình Huỳnh, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Loan

Mã số thuế: 1700006908 - Người đại diện pháp luật: Hà Ngọc Minh
Địa chỉ: Số 427, ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thị Trấn Hòn Đất

Mã số thuế: 1700007066 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tuynh
Địa chỉ: Số 192, tổ 6, ấp Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

DNTN Thuận Phát

Mã số thuế: 1700010894 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Ngọ
Địa chỉ: ấp Tri Tôn - TT Hòn Đất, , Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHạM THị XUYêN

Mã số thuế: 1700012725 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuyên
Địa chỉ: Tổ 8, ấp số 8, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

DNTN Tám Mè

Mã số thuế: 1700012997 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mè
Địa chỉ: 13,14,15,16 Lô 22 - Trung Tâm Thương Mại - TT Hòn Đất, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang